Vinteridrettsbyen Kristiansand

Det sørlandske klimaet er ikke akkurat kjent for å gi de beste og mest stabile forhold for vinteridrett. Likevel har kristiansanderne lenge levd med forestillingen om at byen har verdens eldste skiklubb. Påstanden er etter hvert blitt modifisert til at ingen andre skiklubber kan vise til så lang sammenhengende virksomhet uten avbrudd.

Christianssands Ski- og Skøiteklub ble stiftet 5. mars 1875. I 1896 gikk klubben sammen med Skiklubben Oddersjaa (stiftet 1893) og skiftet navn til Christianssands Ski- og Skøiteklubb Oddersjaa. Med et par mindre navnejusteringer, har Oddersjaa siden vært en vital og aktiv forening. Navnet er forøvrig hentet fra utsiktspunktet Oddersjå på heia øst for Otra.

13-2

Idrettsforeningens eldre arkiv er betryggende deponert ved Statsarkivet i Kristiansand. Den eldste protokollen er en kombinasjon av møtebok, journal og utklippsbok for årene 1875-1896.

På ei av de første sidene kan vi lese om et premieskirenn som ble arrangert søndag 7. mars 1875, bare to dager etter at klubben var stiftet. Stedet var bakkene ned mot Otra ved gården Sødal, og mer enn et par tusen tilskuere hadde trosset det dårlige været og samlet seg nede på elveisen. Antall deltakere var totalt 109, derav 57 voksne og 52 gutter under 17 år.

Ifølge Kristianssands Stiftsavis og Adressekontors-Efterretninger, skulle dette være ett av de største skirenn som hadde funnet sted i hele landet, “… ligesom det vidnede om, at Idrætten ogsaa i dette sydlige Strøg holdes i Hævd, om der end ikke hvert Aar er Anledning til at øve den overalt.”

Vinner av rennet ble musketer Ole Homme fra Kvinesdal, mens en 15 år gammel elev ved borgerskolen, Severin Kristian Drangsholt, vant klassen for gutter. Premielisten for voksne ble ellers dominert av soldater, underoffiserer og underoffiserselever fra Telemark og de østligste bygdene i Aust-Agder.

Premiene omfattet bl.a. sølvbegre, tre piper(!), reiseblekkhus, portemonné og en blyant av aluminium. Guttene fikk premier som f.eks. skøyter, globus, kniver og lommebøker. Premieutdelingen fant sted i fakkelskinn etter at tussmørket var falt på. Deretter gikk både skiløpere og tilskuere i fakkeltog under musikk langs elvebredden ned til byen.

Les også artikkelen om NM på ski i Kristiansand i 1939

Av arkivar Oddleif Lian, Statsarkivet i Kristiansand

13-1

Side fra forhandlingsprotokoll og journal 1875-1896. Privatarkiv D/0110 – Oddersjaa, A1.

 

Litteratur

Oddersjaa 1875-1950. Kr.sand 1950.

Oddersjaas 100-års jubilumsskrift. Kr.sand 1975.