Det forunderlige «diurnalet» fra Halsnøy kloster

halsnoy_kloster_1656_

På regnskaper for Hardanger og Halsnøy kloster len fra årene omkring 1630 har man funnet en unik samling av fragmenter. Det dreier seg om restene av et “diurnale” – liturgien for de av tidebønnene som er på dagtid. Dette er det eneste diurnalet vi har kjennskap til i Norge.

De aller fleste av fragmentene i Riksarkivets samling har et religiøst innhold. Det finnes rester av bibler og av verk som kirkefedrene har skrevet. Men vanligst er fragmenter fra liturgiske bøker. Felles for de fleste er at de består av små biter som bare omfatter deler av enkeltsider. Men det finnes noen ytterst få unntak der det er bevart større deler av manuskripter.

Vi tar turen ned i Riksarkivets dyp for å finne ett av unntakene. Vi leter etter et såkalt “diurnal” som består av hele 37 fragmenter og nesten alle utgjør hele eller tilnærmet hele sider. Det er altså uvanlig å finnes så mange fragmenter fra samme manuskript, og det er også uvanlig å finne hele sider. Vanligvis har liturgiske bøker ganske stort format. Men her er sidene små, 14 centimeter høye og vel 10 centimeter brede. Dette har vært en liten og hendig bok. Kanskje den har tilhørt en klosterbror som har brukt den på reiser?

diurnal02

“Diurnalet” fra Halsnøy er trolig skrevet på 1400-tallet, men det er ukjent hvor. Skriften er kursiv, altså en rask, sammenhengdende håndskrift. Latinske membranfragmenter, fragment nr. 1945-1981.

durinale0987654


Illustrasjon øverst: Maleri fra 1656 av Elias Fiigenschoug som blant annet viser rester av middelalderbygningene på Halsnøy kloster, hentet fra wikipedia.