Å være med på notene

Formidling og fremføring av norsk klassisk musikk forutsetter at komponistenes verker er tilgjengelig i form av et tilfredsstillende notemateriale. Det er ofte ikke tilfelle. Dagens norske musikere ser det som utfordrende å programsette bredden av norsk musikk, da tilstanden til svært mange håndskrevne verk er er i dårlig forfatning og vanskelig å få tak i. Notearkivet etter komponisten Marius Moaritz Ulfrstad er et eksempel på dette – men det gjøres noe med i disse dager!

Den glemte komponisten
Komponisten Marius Moaritz Ulfrstad ble født på Ellingsøya i Ålesund i 1890, og var en av de betydeligste unge norske komponister i mellomkrigstiden. Ulfrstads verker ble mottatt med begeistring og strålende kritiker i sin samtid. En stor del av produksjonen hans er bare oppbevart i manuskript. I Norge er det svært få som kjenner til Ulfrstad og hvilken suksess og posisjon han hadde i mellomkrigstiden. Det er derfor satt i gang et prosjekt i regi av Ålesund symfoniorkester – Ulfrstadprosjektet – for å bidra til å utbre Ulfstads orkestermusikk, og gjennomgå og fremstille nytt notemateriale.

Noter på lesesalen
De siste ukene har Lars-Thomas Holm, kunstnerisk leder i Ålesund Symfoniorkester og PhD-Stipendiat i Musikkarvprosjektet ved Norges Musikkhøgskole arbeidet med privatarkivet etter Marius Moaritz Ulfrstad, som oppbevares i Riksarkivet. Det har vært et nitidig bibliografisk og kildekritisk arbeid som har hatt som mål å samle inn, identifisere og beskrive, katalogisere, analysere og sammenligne kilder som er relevante for de nye noteutgavene som skal framstilles. Musikkedisjon er et krevende og sammensatt fagfelt, da det både er et håndverk og en vitenskap. Det kreves kompetanse i mange disipliner, deriblant musikkhistorie, satslære, harmonilære, partiturkunnskap, notasjon og notetrykk, kildekritikk osv. Editering er ikke et rent teknisk arbeide, da det ikke bare består av transkripsjon av kildene, men det krever også en fortolkende og kreativ innsats.

image

Lars-Thomas Holm, kunstnerisk leder i Ålesund Symfoniorkester, foran et hav av noter på lesesalen i Riksarkivet.

Nye noteutgaver
– I arbeidet frem mot å lage nye noteutgaver vil studiene av kildene gi et dypere innblikk i verkene og komponisten, og omstendighetene rundt det, forklarer Holm. – Arbeidet med enkeltverk gir gradvis innsikt i å forstå en komponist og hans produksjon på flere felt. Det fremadskridende arbeidet avdekker komponistens prinsipper for kompositoriske og notasjonsmessige valg, hans måte å skrive og tenke på, hvor dette også er en forutsetning for å foreta legitime edisjonsvalg.

Ålesund symfoniorkester tar sikte på å fremføre ett verk av Marius Moaritz Ulfrstad i året, og deretter være med på å bidra til å ivareta arven og historien rundt en av Sunnmøres og Norges viktigste komponister fra mellomkrigstiden. Deler av privatarkivet skal etterhvert digitaliseres i samarbeid med Nasjonabiblioteket.

En smakebit av Ulfrstads musikk; Sunnmørshavet.