Krangel om reiseregninger

 

Man blir nærmest andektig når man holder et gammelt dokument i hendene. Når det ble skrevet for 700 år siden, den gangen kongen het Haakon, dronningen Eufemia og Akerhus festning så vidt var påbegynt, blir man ekstra høystemt. 

Dokumentets innhold bidrar på sin side til at vi tenker at verden på noen områder ikke har endret seg mye. Man kranglet den gang som nå om de nære ting. Som for eksempel om reiseregninger.

Ødelagte laksefeller
Dokumentet forteller at kannikene (prestene) i Stavanger klagde på abbeden og munkene på Halsnøy kloster. Utgangspunktet var at bønder i Suldalen hadde ødelagt laksefeller som kannikene hadde fått satt opp i Suldalslågen noen år i forveien. I følge dokumentet tilhørte fiskerettighetene to gårder som kannikene hadde eierskap til. Kannikene ble naturligvis opprørt over bøndenes fremferd og gjorde det de kunne for å bevise sin rett. Derfor reiste de helt fra Stavanger til Sand (Sentrum i Suldal kommune), der lagmannen satt, for å få dom i saken.

image

Brevet er datert 31.3.1316 og finnes i Riksarkivets diplomsamling, Arnamagneanske samling, fasc.31.8

Men når kanniker er ute på tur, har de gjerne med seg et stort følge. Alle disse måtte ha kost og losji. Kannikene måtte også betale for abbed Eirik av Munkeliv, som skulle avsi endelig dom i saken. Turen til Sand ble derfor en kostbar affære for kannikene.

Uenighet om utgiftene
Siden klosteret på Halsnøy også hadde en andel i laksefisket i Suldalslågen, ville kannikene at Halsnøyklosteret skulle spleise på reiseregningen. De møtte derfor mannsterke opp i kapitelsalen hos munkene på Halsnøy. Men abbeden var tverr og nektet. Han sa at han ikke hadde noe utestående med suldølene og ville ikke på noe vis være med på å betale for reisen.

Kannikene ville da at biskop Audfinn i Bergen skulle avgjøre saken som leder for en voldgiftskommisjon. Abbedene ønsket på sin side å gå helt til toppen og la kongen bestemme.

Hva det endelige utfallet ble, vet vi ikke. Men i denne omgang endte det med at kannikene forbød klosteret i Halsnøy å bruke de reparerte laksefellene.