En hilsen fra mus på Akershus

Brevene i denne protokollen har musene på Akershus tydeligvis kost seg med! Og det var ikke småsaker de fortærte, men deler av brev fra kong Kristian 4. fra 1647.

Brevene var adressert til stattholderen på Akershus, Hannibal Sehested, og adressen var skrevet på baksiden av brevet. De brukte nemlig ikke konvolutter den gangen, men brettet brevene rundt seg selv og lukket dem med lakksegl. På disse brevene har det derfor sittet originale kongesegl som etter hvert har gått i oppløsning og falt av. På Akershus har kongebrevene senere blitt sydd sammen og bundet inn i protokoller, men disse musene hadde tydeligvis vært på ferde før brevene ble bundet inn.

Det er kjent at det har vært oppbevart viktige brev på Akershus helt siden borgen ble bygget på slutten av 1200-tallet, men nesten ingen av disse er bevart. Da stattholderembetet ble opprettet i 1572 la det et nytt grunnlag for bevaring av arkiver på Akershus, og på 1600-tallet ble det flere ganger laget registre over hva som fantes der.

Men i 1734 skal det ha vært tilnærmet kaos i arkivet, og det ble nedsatt en kommisjon som utarbeidet et «Registratyr ouer de udi Archiued paa Aggershuus Slot befindende Breue og
Protocoller». Der kan vi se at det ikke bare var stattholderens arkiv som ble oppbevart på Akershus, men også diverse annet materiale, som rettsprotokoller fra Overhoffretten, lagting og sorenskrivere, regnskap vedrørende kirkene, militære arkiver og materiale fra stiftene. Dette var altså arkiver som lå på Akershus da den første riksarkivaren, Henrik Wergeland, begynte sitt arbeid der.

På profilen nedenfor, av Akershus festning fra rundt 1760, kan vi se at arkivet er tegnet inn med bokstaven C, – og der var det altså musene hadde et riktig herremåltid!

image

Arkivreferanse musespist protokoll: EA-2870, Riksarkivet, Stattholderembetet, Ea, 4.

Arkivreferanse profiltegning: EA-5930, Riksarkivets kart- og tegningssamling, T041b01, 39.