Ansikter i tiden

NYHET! Arkivverket lanserer en helt ny tjeneste: historisk fotoarkiv på nett. Her finner du eksempler på de små historiene, de skjellsettende opplevelsene, de private øyeblikkene og de store begivenhetene. Alle disse menneskene som utgjør historien om Norge, på godt og vondt. Dette er noen av dem.

Foto: Kronprinsparet (utsnitt). NTBs krigsarkiv. RA/PA-1209/U/Uk/L220. Fotograf: Ole Friele Backer.

Portrett av krigsfange. Bjørnelva. Arkivet etter Leiv Kreyberg. RA/PA 0276/U/L0001/0001. Fotograf: Leiv Kreyberg.

Portrett av Vidkun Quisling i sivile klær, datering ukjent. RA/PA-0750/F/L0013/0007. Fotograf: Ukjent.

Portrett av Fredrikke Marie Qvam. Fra arkivet etter Norske kvinners sanitetsforening. RA/PA-0379/U/L0023. Fotograf: Ukjent.

Portrett av sanitetssøstre (utsnitt). Fra arkivet etter Norske Kvinners Sanitetsforening. RA/PA-0379/Ua/L0003. Fotograf: Ukjent.

Svanviken arbeidskoloni (utsnitt). Fra arkivet etter Norsk Misjon Blant Hjemløse. RA/PA-0793/Ua/L0003. Fotograf: Ukjent.

Vige sagbruk med arbeidsstokken, antagelig 1899 (utsnitt). Fra arkivet etter Oddernes bygdeboknemnd. SAKR/PA-D0693, boks 29. Fotograf: Ukjent.

Om tjenesten:
Arkivverkets nye fototjeneste på nett er tilgjengelig for alle. Det finnes rundt to millioner bilder i Arkivverket. Foreløpig er det publisert ca 13 000 i fotobasen. Det vil hele tiden bli lagt til flere bilder. Du kan finne bilder fra 1880-tallet og frem til ca 1980, sortert etter fylker, men du kan også søke etter enkeltord. Fotobasen inneholder bilder fra statlige arkiver og ulike privatarkiver, som for eksempel familearkiver, bedriftsarkiver og fotograf- og pressearkiver.