Kongens ja

I kveld er det 110 år siden danske prins Carl sa ja til å bli kong Haakon 7. av Norge. I arkivet etter Telegrafstyret, som oppbevares i Riksarkivet, finner vi både telegrammet stortingspresident Carl Berner  sendte prins Carl etter at Stortinget enstemmig hadde vedtatt å kåre ham til Norges konge – og svaret prins Carl sendte Stortinget knappe tre timer senere.

Arkivene avslører imidlertid også litt av hvert annet av det som foregikk i kulissene denne kvelden. Blant annet at Stortinget ikke var først ute med å fortelle Carl hva de hadde vedtatt.

Stortingets møte ble avsluttet presis klokken 18, men allerede klokken 17.55 sendte regjeringen et gratulasjonstelegram til prins Carl. Først klokken 18.20 ble telegrammet fra stortingspresidenten levert inn til telegrafen, og effektuert 10 minutter senere:

«Hans kongelige Høihed prins Carl

Kjøbenhavn.

Norges storting har i møde i dag enstemmig fattet følgende beslutning:

Norges storting kaarer til Norges konge Hans kongelige Høihed prins Carl af
Danmark.

Carl Berner.

Stortingets præsident»

image

Telegrammet fra stortingspresident Carl Berner til prins Carl i København. Arkivreferanse: RA, Telegrafstyret, Administrativ avdeling, Db 576, telegramblanketter 1905.

Takket Michelsen først
Stortinget var heller ikke først ute med å få svar fra København. Cirka fem minutter før klokken ni om kvelden takket prins Carl for gratulasjonene i et telegram til statsminister Christian Michelsen, før det 55 ord lange svaret til stortingspresidenten ble levert inn presis klokken 21, og videresendt klokken 21.04:

«Storthingets Præsident

Christiania

Med Hans Majestæt Kongen min Høie Bedstefaders

Tilladelse agter jeg at modtage Valget til

Norges Konge idet jeg antager Navnet

Haakon den VII og tillægger min Søn Navnet

Olaf.

Guds rigeste Velsignelse nedbeder min Hustru og

jeg over det Norske Folk. Dets ære og Lykke ville vi vie vort fremtidige Liv.

Carl»

image

Svaret fra prins Carl til Stortinget, ført i pennen av Fritz Wedel Jarlsberg, slik utkastet nedenfor viser. Arkivreferanse: RA, Telegrafstyret, Administrativ avdeling, Db 576, telegramblanketter 1905.

Kladden
Arkivene avslører også hvorfor telegrammet fra prins Carl til stortingspresidenten ikke er skrevet med prinsens håndskrift. I arkivet etter Fritz Wedel Jarlsberg, som var den norske regjeringens utsending i København i 1905, finner vi nemlig en lapp med et utkast til svaret prinsen skulle gi Stortinget når avstemmingsresultatet var klart. Og den lappen har samme håndskrift som telegrammet. Det var altså Wedel Jarlsberg som gav
Stortinget kongens «ja».

image

Frits Wedel Jarlsberg og prins Carl kladdet utkast til svaret han skulle gi, ennå mens Stortinget satt sammen for å vedta å tilby Carl den norske kongetronen. Øverst på arket ser vi også at de har øvd på hvordan han skulle utforme sitt nye, kongelige, navnetrekk. Arkivreferanse: RA, Privatarkiv 735, F. Wedel Jarlsberg, eske 2, dok. 359. Kopi. Original i arkivet på Jarlsberg hovedgård.