Hekser og halloween

Halloween, kvelden før allehelgensdag, forbindes med hekser og trolldom. I tidligere tider var det å bli utpekt som heks gjerne ensbetydende med å bli brent. I Finnmark ble det skjebnen til mange.

Ifølge folketroen var magi og naturkrefter på sitt sterkeste nettopp på halloween, med åpne kanaler til det hinsidige. Og flere ble dømt fordi de skulle ha bedrevet trolldom nettopp denne dagen.

Illustrasjon: Heksebrenning på 1500-tallet. (tysk flyveblad fra 1555)

Anne Mathisdatter fra Ekkerøy i Øst-Finnmark ble ikke dømt for noe hun hadde gjort på halloween, men hun er en av mange norske kvinner som ble anklaget for å være heks på 1500- og 1600-tallet. Høsten 1634 stod hun tiltalt for å ha bedrevet trolldomskunstner etter at flere heksedømte påstod at hun hadde kastet trolldom over sjøfolk som så hadde druknet. Anne bedyret at hun var uskyldig, men da en lokal fisker stod frem, og fortalte at hun hadde lovet ham ulykke både på sjø og land, ble det bestemt at hun måtte gjennom den såkalte vanntesten. Hun ble kastet på sjøen, og da hun fløt, ble hun forhørt og torturert. Hun tilstod til slutt alt hun var tiltalt for, og vel så det, og ble brent på bålet som heks.

Du finner hele historien om saken mot Anne hos Statsarkivet i Tromsø. Og vil du lese om hekseprosessene i Finnmark og andre steder, finner du en rekke bøker om emnet på biblioteket i Riksarkivet.