Selvangivelse i de store pudderparykkenes tid

Det er så mangt som er blitt skattlagt gjennom tidene. I 1711 kom det en forordning fra kongen om at alle umiddelbart skulle betale skatt av både sko, tjenestefolks lønn, vogner og lystbåter samt av parykker og fontanger eller andre franske sett eller topper.

Fontange var en oppstaset hodepynt for kvinner som var moderne på den tiden.  Disse
skatteobjektene ble sett på som en luksus som de fleste hadde ”meere til Overdaadighed
end af Fornødenhed”.

Det var utgiftene i forbindelse med Den store nordiske krig som gjorde at kongen hadde akutt behov for penger. Og behovet ble ikke stillet med disse ekstraskattene. Allerede i juni ble folk også pålagt en såkalt kopp-, heste-, ildsted-, rentepenge- og husleieskatt!

Arkivmaterialet i forbindelse med ekstraskattene av 21. februar 1711 ligger i fogderegnskapene og er en viktig slektshistorisk kilde. Av det mer kuriøse materialet der, er ”selvangivelser” med opplysninger om familiens bruk av parykker.

Men kongen var ikke helt uten hjerte, det fantes unntak for parykkskatten. Gamle menn som av en eller annen spesiell grunn måtte bære parykk, slapp å betale. Blant de bevarte selvangivelsene er det påfallende mange gamle og svakelige menn som trengte sin parykk av helbreds årsak. Og det er kanskje ikke så rart, den var nok god og varm å ha over en blank skalle i et trekkfullt hus. En beskrev parykken sin som liten og grå og av
geiteskinn.

Bildet øverst viser den ferdigtrykte selvangivelsen hvor kommerseråd Lars Moss i Strømsø (Drammen) angir at både han selv og sønnen på syv år bærer parykk, mens hans kone bærer fontange. Dessuten var det to menn i hans tjeneste som også hadde parykk, en ”Skriver-Karl” og en ”Præceptor”, det vil si lærer.

Kommerseråden måtte også oppgi dem han hadde i sin tjeneste, og i tillegg til de to herrer
med parykk, var det en kusk, en stuepike, en kokke og en amme. Det er tydelig i det bevarte materialet at det var i de øvre sosiale lag parykker var mest vanlig. For øvrig skattet Moss også av en Carosse, det til si en lukket vogn med fire hjul.

Digitalarkivet har lagt ut eksempler fra ekstraskattene i 1711 hentet fra grevskapene Jarlsberg og Larvik.

Arkivreferanse: RA/EA-4066, Rentekammeret, byregnskaper, serie Rg, stykke 141.

Les mer om regnskapsmateriale i Riksarkivet.