Folketellingen 1891 på nett

Folketellingen 1891 er et 124 år gammelt tidsbilde fra Norge som nå er digitalt tilgjengelig. Fra din egen stue kan du finne ut hvem som bodde på ditt hjemsted, enten det var et gårdsbruk eller en leilighet i en bygate. Lurer du på hvor dine forfedre bodde og hva de drev med? Klikk deg inn i folketellingen 1891 og få svarene du er ute etter.

image

I 1891 talte Norges befolkning rett i overkant av 2 millioner. Med personsedler, huslister, hovedlister, og i noen tilfeller også oppgaver over husdyrhold og utsæd samt skipslister, ble det svært mange papirark som skulle fylles ut. Riksarkivet har nå skannet og publisert hele folketellingen fra 1891 i Digitalarkivet. I praksis vil det si at omkring 2,4 millioner folketellingslister nå er skannet og lagt ut som bilder i Digitalarkivet. Det er en stor jobb som nå er avsluttet. Mange forskere, lokalhistorikere og slektsgranskere vil ha stor glede av dette. 

Hva kan du finne?

I folketellingen 1891 kan du finne både kjente og ukjente nordmenn og se hvordan de levde og hvem de bodde sammen med. I Nydalen i Aker var det gårdbrukere, men også arbeidere ved spikerverk og bomullsspinnerier. I Christiania kan du foruten alle de fastboende, også se hvem de 240 fangene ved Akerhus straffeanstalt var og hvor de kom fra. På det blide Sørland finnes mange sjømenn og deres familier, mens i Bergen kan du finne alt fra en ”Glædespige” til senere statsminister Christian Michelsen. I Kvinnherad finner du ”Stamhusbesitteren” ved Baroniet Rosendal og resten av hans husholdning. Hvis dine forfedre kom fra Trøndelagsfylkene kan du se hvor mange som bodde i de store og flotte
”Trønderlåna”. Om du har samiske aner kan du i folketellingen 1891 for Finnmark se om dine ”lappiske” forfedre var nomadiske eller bofaste, og hvilket språk de snakket i hjemmet. Kort sagt – i folketellingen 1891 vil det være mye nytt og spennende for de fleste nordmenn.

Vil du bidra?

Foreløpig er bare 32 av 559 byer og herreder søkbare, stort sett som følge av bidrag fra frivillige bidragsytere. Digitalarkivet tar imot transkripsjoner fra frivillige, og har laget en introduksjonsside for transkribering av 1891-tellingen, samt en oversikt over hva som er i gang av transkribering. Vi håper derfor at de mange frivillige vil bidra til at stadig mer av folketellingen 1891 vil bli søkbar.

Digitalarkivet

Til folketellingen 1891 som skannede bilder i Digitalarkivet

Folketellingen 1891 som søkbare data i Digitalarkivet