Minnealbum fra
Sachsenhausen/Falkensee

I 2008 fikk
Riksarkivet besøk av sønnen til en tidligere fange i konsentrasjonsleiren
”Falkensee-Sachsenhausen”.  
Han hadde med seg en rikt og vakkert illustrert minnebok som han hadde arvet
etter faren, Joar Markali.

Joar Markali
var fange i Falkensee, en utekommando til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen
ved Berlin. Han var en ung student, bare 21 år gammel, fra Lille Tøyen i Oslo
da han ble sendt til Sachsenhausen sammen med 200 politiske fanger fra Norge. De
fleste kjente hverandre fra opphold på Grini og hadde felles interesser, mål og
livssyn. I Falkensee ble 2500 fanger holdt som slavearbeidere for den tyske
krigsindustrien. Forholdene var så tøffe at flere ikke lenger var i stand til å jobbe, og mange døde.

For å
opprettholde arbeidskraften ble forholdene i Falkensee forandret. De mest
brutale vaktene ble avsatt, og det begynte å komme pakker fra Røde Kors.

Markali fikk
jobb i skrivestuen og dermed tilgang til papir og skrivesaker.

Han sendte
boka rundt til fanger og kamerater fra Norge, Danmark, Tyskland, Polen og andre
land som skrev og ga sitt bidrag til boka.
Resultatet ble en vakker minnebok med kunstneriske bidrag av ganske høy
klasse.

” I denne
boken ber jeg kameratene mine skrive noen ord som gir et kortfattet uttrykk for
deres livsinnstilling, livsmål, livserfaring eller idealisme som karakterisere
dem…” skrev Markali i forordet.

Dette var i
mars 1945, bare uker eller dager før de ble sluppet fri.
Disse siste ukene var preget av både håp og frykt. Men selv i denne tiden
klarte fangene å skrive ned gode fremtidsønsker og deres personlige drømmer i
boka.

Minneboken
ble gravd ned i bakken i en trekasse med en sinkkasse utenpå.

I 1948 overrakte den norske presseattacheen Willy
Brandt boka til Markali.

Originalboken ligger nå i museet i Sachsenhausen.

Kopien av boka ble digitalisert i anledning Riksarkivets vårslipp 8. mai. Boka kan du se på digitalarkivet

Les også reportasje i A-magasinet 8. mai

Månedens tema i mai 2015: Frigjøring