Riksarkivets vårslipp 2015

image

8. mai i år publiserer
Riksarkivet en mengde dokumenter som knytter seg til frigjøringen av Norge i
1944/45. Arkivmaterialet er digitalisert og blir tilgjengelig for allmennheten.

Siden
2010 har Riksarkivet hatt jevnlige ”vårslipp”, der dokumentasjon fra andre
verdenskrig er blitt digitalisert og lagt ut på nett. Årets vårslipp er viet
frigjøringen av Norge. Riksarkivets magasiner inne i fjellet ved Sognsvann i
Oslo inneholder kilder til norsk historie fra middelalderen til i dag. Mye av
materialet handler om andre verdenskrig i Norge.


I år markerer vi at det er gått 70 år siden frigjøringen av Norge i 1945. I den
forbindelse har Riksarkivet en gave til det norske folk: Vi har digitalisert en
del av det spennende materialet vårt fra 1944-1945, og dette blir lagt ut på
Digitalarkivet 8. mai, slik at alle og enhver kan gå inn og studere det, sier
riksarkivar Inga Bolstad.

Vårslippet
er i år delt inn i fire bolker.

arkivverket.no/vaarslipp2015 finner du lenker til alt materialet.

Dokumenter om frigjøringen
av Nord-Norge 1944-1945:

 • Landssviksaken mot NS-sosialminister
  Johan A. Lippestad legges ut i sin helhet. Lippestad var sammen med Jonas
  Lie ansvarlig for tvangsevakueringen av Finnmark.
 • Over 100 fotografier fra
  evakueringen og frigjøringen av Finnmark i 1944, hentet fra NTBs
  krigsarkiv.
 • Utkast til en overenskomst mellom
  Norge og Sovjet av oktober 1944 om samarbeid om frigjøringen av
  Nord-Norge.
 • Et notat fra høsten 1945 der øverstkommanderende
  på norsk og russisk side sammen oppsummerer frigjøringen i nord.
 • Sykepleier Marie Lysnes’ egne bilder
  fra Finnmark 1945. Lysnes ble født i 1906, og var ferdig utdannet
  sykepleier i 1933 i Tromsø. Hun oppholdt seg i Sverige under krigen, og
  deltok våren 1945 i opprettelsen av et feltsykehus i Finnmark. Lysnes
  dokumenterte oppholdet i Finnmark gjennom tekst og bilder, blant
  annet  17.mai-feringen i
  feltsykehuset i Kautokeino våren 1945.

Nytt
fra Norge:

Nyhetsmeldinger fra Statens
informasjonskontor i London med oppdateringer om situasjonen i Norge, trolig
produsert for spredning innen norske eksilmyndigheter. Her kan man lese både
dramatiske og mer hverdagslige nyheter, dag for dag, som om man leser en avis.
Meldingene fra perioden 1. september 1944 til 5. mars 1945, er digitalisert.

Skolestiler:

Ca.
100 skolestiler fra hele landet, skrevet av avgangselever på folkeskolen i 1945
og 1946. Elevene kunne velge mellom temaene ”Da
freden kom” og ”Et minne fra krigen”. Tekstene gir et innblikk i barns
opplevelser av krigen og frigjøringen på godt og vondt.

Minnealbum fra
Sachsenhausen:

Kopi
av en minnebok fra Falkensee, en forleir til Sachsenhausen, hvor norske og
utenlandske krigsfanger har tegnet og skrevet hilsener i februar og mars 1945.
Rikt og vakkert illustrert.

arkivverket.no/vaarslipp2015 finner du lenker til alt materialet.

Video: Hva inneholder vårslippet?

Månedens tema i mai 2015: Frigjøring