Norsk hilsen fra Buckingham Palace

Kong Haakon og kronprins Olav forlot Norge om bord i krysseren “Devonshire” 7. juni 1940. Sammen med den norske regjering ankom de Storbritannia natten til 10. juni. Den første tiden bodde kong Haakon og kronprins Olav på Buckingham Palace.

Dette brevet er skrevet av kronprins Olav til minister Wilhelm Torleif von Munthe af Morgenstierne ved den norske ambassaden i Washington 31. august 1940. Det er skrevet på det britiske kongehusets brevpapir. I brevet uttrykker kronprinsen sin store lettelse og takknemlighet over at kronprinsessen og de tre barna er kommet vel frem til USA. Han forteller også at han og kongen har det bra, og at de er ved godt mot og at de tyske bombeflyene gjør liten matriell skade. En uke senere startet blitz-krigen mot London.

Brevet finnes i arkivet etter minister Morgenstierne. Arkivet består av brev fra Kong Haakon VII og Kronprins Olav 1938 til 1949, rapport fra begivenhetene etter minister Gades plutselige død i Washington i 1910 samt et fotoalbum med bilder fra kamphandlingene/felttoget i Norge 1940. Arkivet er en gave fra Morgenstiernes datter til ambassaden i Washington D.C. Det ble avlevert til Riksarkivet gjennom en avlevering fra Utenriksdepartementet i mars 2002. 

Arkivreferanse: Riksarkivet, Pa 1274 Wilhelmsen Morgenstierne, eske 1.

Greetings from Buckingham Palace
This letter was written by Crown Prince Olav to Wilhelm Morgenstierne, Norwegian Minister to the USA, at the Norwegian Embassy in Washington on 31 August 1940. It is worth noting that it was written on the Palace’s stationery.

In the letter, the Crown Prince expresses his great relief and gratitude for the fact that the Crown Princess and their three children have arrived safely in the USA. He also relates that he and the King are well, and that they are in good spirits. A week later, the first major air attack on London started. On 7 June 1940, King Haakon and Crown Prince Olav left Norway on board the British cruiser Devonshire, headed for Great Britain, along with the Norwegian government. During the first few months the King and Crown Prince lived at Buckingham Palace.

Månedens tema april 2015: Konge og krig