Koking på direkten

”Det er amerikansk, selv at gøre det” , noterte Aasta Hansteen ned på denne lille flyeren fra Norsk kvindesaksforening. Hun hadde støtt på selve lederen i kvinnesaksforeningen, fru Randi Blehr, og fått stukket flyeren i hånden av fru Blehr personlig, på sin tur ned Karl Johan. Frøken Henriette Schønberg  hadde ennå ikke rukket å bli så berømt innen kokekunsten at folk visste hvem hun var. Men i 1895, et år etter foredraget, kom Kogebog for skole og hjem ut – skrevet i samarbeid med Caroline Steen. Og før jul 1912 kom første hefte av Henriette Schønberg Erkens store kokebok. Boken ble ”allemannseie” og trykket opp igjen en rekke ganger til  opp på 1950-tallet.

Selve arrangementet Randi Blehr reklamerte for i 1894, en Opvisning i koging utført av elever fra Frk. Bonnevies skole, har nok foregått under lærerinne Schønbergs påpasselige blikk. Enn om dagens sakte-TV kunne spolt tiden tilbake og foreviget seansen…!

Schønberg Erken ga kurs i husøkonomi for Kvindesagsforeningen i mange år etter dette.

Arkivreferanse: PA-0243_F_L0003

Månedens tema desember 2014: Mathistorie