Dyrtid og rasjonering – hverdagsliv under første verdenskrig

Av Bente Hartviksen, førstearkivar, Statsarkivet i Oslo

Under forberedelsene til Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo sin omvisning i forbindelse første verdenskrig, fant vi et fullstendig sett med rasjoneringskort fra krigstiden. Her var også avisutklipp som illustrerer hverdagslivet under krigen. I desember 1917 hadde man opptelling av beholdningen av kaffe, sukker, mel, gryn, erter mv., ikke bare i butikker og varelagre, men også i de tusen hjem.

Riksarkivet har rundt 700 hyllemeter med arkiver etter Provianteringsdepartementet og Industriforsyningsdepartementet med underliggende institusjoner. I statsarkivene finnes arkiver etter provianteringsråd på fylkesplan. Statsarkivet i Oslo har arkivet etter Asker kommune. Der fant vi det kommunale provianteringsrådets møteprotokoller.

Arkivreferanser:
Riksarkivet: RA/S-1624 Provianteringsdepartementets presse- og opplysningskontor, Da 24, Provianteringskort og Da 25, Avisoppslag 29.12.1917.

Statsarkivet i Oslo: SAO/A-10059 Fylkesmannen i Østfold, Mba 7, Beholdningen av reisebrødkort 28.01-14.02 1918.
K-220-14 Asker kommune, Prisnemnda, Aa1, Møtebok for Asker provianteringsråd 1916-1918.

Månedens tema i november 2014: 1. verdenskrig.