Spøkelser på Skjervøy?

1. Hans Christophersøn tjenende her paa Gaarden, da han 1752 d: 18. Oct: om Aftenen gik ud, saae han noget i Lignelse af et Meneske, som gik forbi Kirkegaarden … 

Slik innledet presten i Skjervøy sin rapport til biskopen om de underlige hendelsene som utspant seg ved prestegården vinteren 1752-53. (Bildet over viser første side i den 12 sider lange rapporten). Han forteller inngående om hvordan ti ungdommer var blitt rammet av uforklarlige krefter slik at de blant annet så syner og fikk kraftige fysiske anfall.

Om Hans Christophersøn forteller presten videre at han deretter var blitt kastet over ende av en brunkledd skikkelse, og at skikkelsen – kalt spøkelset – senere kom og stod ved sengen hans og ville ha ham med seg. Da gutten ikke fulgte med, opplevde han det som om den brunkledde la seg så tungt over ham at han ikke fikk puste, så han skrek og slo vilt om seg. Slik kjempet og slet han i flere måneder, helt til han ble frisk igjen i februar, men som presten skriver, han ”komer neppe til sin forige førlighed”.

Biskopen sendte prestens rapport videre til Generalkirkeinspeksjonskollegiet, og han forteller i følgebrevet at befolkningen på Skjervøy mente det var onde ånder som sto bak, personifisert ved en lokal handelsmann. Selv nøyde han seg med å si at saken skyldtes en ukjent og uvanlig legemlig svakhet.

Men ettertiden har kunnet stille en diagnose. Torbjørn Alm ved Universitetet i Tromsø har studert rapporten og konkludert med at ofrenes lidelser stemmer helt med symptomene på ergotisme, eller meldrøyeforgiftning. Meldrøye er en parasittisk sopp som snylter på gress og korn, og særlig på rug, som var det billigste kornslaget. Innholdsstoffene i meldrøye er nær beslektet med LSD, og det forklarer de synene ofrene hadde, – fantasifulle syn som fremsto og ble tolket som virkelige av ofrene og samtiden, men som nå har fått sin vitenskapelige forklaring.

Torbjørn Alm har skrevet en utførlig artikkel om ergotisme og disse tilfellene i Blyttia (Norsk Botanisk Forenings tidsskrift) nr. 1/2014. Avskrift av rapporten kan du lese der.

Arkivreferanse: Riksarkivet,Generalkirkeinspeksjonskollegiet, eske 2, RA/EA-3026/Ea/L0002 

Månedens tema oktober 2014: Fantasi eller virkelighet?