Du bør vaske dig

Som militær var man utsatt for smitte og i 1833 fryktet krigskommisær Hans Frisach for livet til militære familiemedlemmer. Under øvelser på østkanten i Oslo betegner han mannskapene fra Galgeberg og Vaterland som ganske så lurvete. Med en slik forsamling av drukkenbolter mente han det var fare for spredning av kolerasmitte. Ved ett tilfelle loset Frisach personlig en beruset person ut av et kjøkken. I dagboken sin beskriver han at det hadde vært fysisk kontakt mellom dem og at han derfor hadde kommet til at han burde vaske seg. Dette er interessant fordi det er lenge før sammenhengen mellom smitte og håndhygiene ble vitenskapelig påvist av den ungarsk-østerrikske legen Semmelweis.

”26. okt. 1833, Her mødte adskillig Mandskaber fra forpestede Steder f.ex. Galjeberget, Vaterland og flere fra Christiania, der ved en saadan Forsamling af Folk, synes ikke saa ganske at være uden Fare for Udbredelsen af denne fæle Sygdom, tilmed var en part af disse slemme Drukkenbolte, der var blant andet en af dem inde i kjøkkenet og stormet og stöiet efter Brændeviin, som jeg da jeg just var til stede, loset ut af Kjökkenet. For den Berørelses Skyld faldt det mig siden ind: ”Du bør vaske dig” og jeg gjorde saa.”

Hvem var Hans Frisach? Hans ble født i Hedmark i 1773. Han var korporal men forfremmet til sersjant og senere offiser under felttoget i 1788 mot Sverige, kun 16 år gammel. Senere gikk han på Krigsskolen og tok landmålereksamen. Han var ansatt ved Oppmålingen på Island i tolv år. Han ble kaptein og sjef for Slidreske kompani i Valdres, før han ble Krigskommisær i Østre Akershusiske Krigskommisariat  i 1825 (i dag Vernepliktsverket). Hans Frisach var gift med Magdalena Borchrevink, og fikk 11 barn. Ridder av Dannebrog og Sverdordenen. Hans Frisach døde av kolera i Fredrikshald 17.08.1834. Frisach skrev detaljerte dagbøker fra hele sitt voksne liv. Dagbøkene vi har i Riksarkivet strekker seg over perioden 1799-1833.

Arkivreferanse: Pa-1818 Hans Frisach, Fa2, 5.

Månedens tema september 2014: Helsehistorie