Et underligt formet, svampagtig, aflangt Organ

Milten er et underligt formet, svampagtig, aflangt Organ, som ligger i Legemets venstre Side og er bestemt til at rense og klare Blodet. Det er at merke at naar Milten renser Blodet godt, da føler Legemet sig vel og tilpas, men renser den ikke godt, da føler Legemet Beklemmelse og mange andre Onder; thi naar Milten ikke orker at trække til sig, fremkommer Gulsot, og dersom den ikke formaar at holde fast, naar den har trukket til sig, følger Maveonder og lignende.

I middelalderen fantes en rik medisinsk litteratur i Europa. Disse håndskrevne fragmentene på latin kan dateres til annen halvdel av 1300-tallet. Teksten dreier seg som dere skjønner om milten, og er fra et verk av Bernhard de Gordon: ”Lilium medicine” som ble utgitt i 1305 i Montpellier. 

Bitene er bevart fordi legeboken på 1600-tallet ble skåret opp og brukt til heftemateriale til de regnskapene fogden for Nordhordland og Voss sendte inn til lensherren på Bergenhus i 1629. 

Arkivreferanse: NRA lat. fragmenter nr. 11, 1-2

Les mer om kilder til helsehistorie på Arkivverkets nettsider.

Månedens tema i september 2014: Helsehistorie