Kongeblod

Forestillingen ”Kongeblod” har snart premiere på Akershus, og ettersom arrangørene selv forteller at stykket handler om mordet på Knut Alvsson, er det ikke noen spoiler fra vår side å skrive litt om nettopp det. Og det vil vi så gjerne, for i Riksarkivets magasiner har vi noen av de samtidige dokumentene forestillingen bygger på!

Først litt om bakgrunnen: Knut Alvsson – ridder, Norges største godseier og tidligere høvedsmann på Akershus – hadde gått til opprør mot kong Hans med støtte fra bønder på Østlandet. I august 1502 møtte han kongens representant, Henrik Krummedike, til forhandlinger i Oslo. Han var lovet fritt leide, men 18. august ble han likevel myrdet under møtet om bord på Krummedikes skip. Dette var ikke så bra for Krummedike, – å drepe noen med leidebrev var en rettsstridig og æreløs gjerning. Men Krummedike tok selv grep og sørget for at det ble innkalt til et ekstraordinært rettsmøte på torget i Oslo – det som nå er Gamlebyen – den 26. august 1502.

På dette møtet klarte Krummedike å legge skylden på den drepte selv ved å si at Knut hadde forbrutt seg mot vilkårene i leidebrevet. Retten dømte derfor Knut fredløs og fritok gjerningsmennene for all skyld. Det ble også slått fast at Knut var en landsforræder, så han ble fradømt alt sitt gods til fordel for kongen. Og på grunn av sine ”umilde og uærlige” gjerninger ble han heller ikke gravlagt i vigslet jord, men lå på Akershus helt til han i 1514 ble posthumt benådet og begravet i Mariakirken.

I Riksarkivet har vi dette domsbrevet fra rettsmøtet, utstedt av lagmennene i Tønsberg og Oslo og to borgermestre i Oslo. I Diplomatarium Norvegicum (DN XII 269) kan du lese en avskrift av brevet i original språkdrakt.

Riksarkivets diplomsamling, D 9 Norge 65, 26. august 1502

Månedens tema i august 2014: Middelalder-Oslo