Hele folket mobilisert: EU-striden 1961–1994

image

Fire ganger har Norge søkt om medlemskap i EU. Et fransk veto stoppet søknader i 1962 og 1967. Søknader i 1970 og 1992 ledet til avtaler om medlemskap, men folkeavstemninger avviste avtalene med knapt flertall begge ganger. Ved å la saken avgjøres ved folkeavstemning overlot Stortinget arenaen til folkelig aksjonisme. Egne kampanjeorganisasjoner ble etablert på begge sider. Arkivene etter disse finnes bevart.

Av Trond Sirevåg, pensjonert avdelingsdirektør, Riksarkivet.

Både i 1962, 1967 og 1970 søkte Norge om EU-medlemskap i kjølvannet av EFTA-handelspartnerne Storbritannia og Danmark. I 1962 og 1967 gjaldt søknadene ”Det europeiske økonomiske fellesskap” (EEC), som da omfattet seks vesteuropeiske land. I 1970 ble det søkt om ”EF-medlemskap” etter at alliansens navn var endret til ”Det europeiske fellesskap” (EF) i 1967. Etter utvidelsen til en politisk og monetær union ble navnet ”Den europeiske union” (EU) fra 1993. Storbritannia, Danmark og Irland ble medlemmer i 1972, mens Norge som det eneste av fire søkerland sa nei til medlemskap. Norges EU-søknad i 1992 etterfulgte søknader fra EFTA-partnerne Østerrike, Sverige og Finland. I 1994 sa Norge for annen gang nei til medlemskap – som eneste søkerland.

I 1962 vedtok Stortinget å holde folkeavstemning om utfallet av EU-forhandlingene. Vedtaket ble gjentatt i 1967, 1970 og 1992 – av et sterkt EU-vennlig Storting. Bakgrunnen var at EU-saken virket splittende i tre partier: Arbeiderpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. I 1992 splittet den også Fremskrittspartiet. Formelt måtte folkets votum være rådgivende, men Stortinget ville gjøre flertallets vilje til sin – om resultatet var klart. Ved å legge beslutningen i velgernes hender ga politikerne et startsignal og en aksept for utenomparlamentarisk aksjon. Flere organisasjoner mot EU-medlemskap ble dannet i 1962. ”Bergensutvalget mot EEC”, ledet av Arild Haaland, forarget EU-tilhengere med slagordet ”Nei til salg av Norge!”.

Les resten av artikkelen i Arkivmagasinet nr. 2/2014.

Gå rett til artikkelen om holdninger til krigen.

Månedens tema i juli 2014: Arven etter 1814