Stemningsrapport fra det okkuperte Norge

image


Innstillingen blandt befolkningen i Stokke kommune er meget lunken. Det er umulig å få dem til å ta standpunkt for det ene eller det annet. De vil først være helt sikker på hvilken vei det bærer, før de tør tone flagg.

Student fra Stokke i Vestfold i avhør
på Öreryd flyktningmottak i Sverige, 13. januar 1942.

 

Av Fredrik Larsen Lund, rådgiver, Riksarkivet

Da Tyskland okkuperte Norge ble Grunnloven satt til side. Fra nyordningen høsten 1940 til tyskernes nederlag ved El Alamein og i Stalingrad høsten og vinteren 1942-43, kunne Hitlers menn virke nesten uovervinnelige. Nordmenn måtte tilsynelatende innstille seg på tysk herredømme i lang tid. Hvordan var stemningen i Norge før krigslykken begynte å snu for de allierte?

I Oslo var det nødvendig med jevnlige flyalarmer og alliert bombing for å opprettholde folks tro på at tyskerne kunne slås, mente en flyktning fra Vestre Aker:

“Fårene” som ikke utgjør en uvesentlig procent av byens befolkning, må ha påminnelser. Om de ikke melder seg inn [i Nasjonal Samling], har de lett for å vise en vaklende holdning når de alliertes krigsvirksomhet ikke gir seg synlige utslag. Flyveblader har sin misjon de også, men to timer i bombekjelleren uten at smell høres, virker direkte deprimerende. Folket ønsker knall og brak, og mange er direkte avhengige av det.

Slike korte stemningsrapporter forekommer i avhør av nordmenn som flyktet til Sverige under krigen. Flyktningene representerte en viktig kilde til kunnskap om forholdene i det okkuperte Norge. Norske myndigheter bygget derfor ut en avhørstjeneste, først på forlegningen ved Öreryd i Småland og senere på den store mottaksleiren Kjesäter i Södermanland. Denne artikkelen baserer seg på utdrag fra avhørs- og spesialrapporter fra de norske flyktningmottakene i Sverige i perioden 19. november 1941 til 31. juli 1942. Rapportene er en del av arkivet etter Legasjonen i Stockholm og oppbevares i Riksarkivet.

Bildetekst: En nyankommen flyktning avgir forklaring på rettskontoret på Kjesäter flyktningmottak utenfor Vingåker i Sverige. (PA 1209 NTBs krigsarkiv, Uc 69).

Les resten av artikkelen i Arkivmagasinet nr. 2/2014.

Gå rett til artikkelen om holdninger til krigen.

Månedens tema i juli 2014: Arven etter 1814