Regnskapets time

image

Hvor mye kostet riksforsamlingen på Eidsvoll? I sine opptegnelser skrev Nicolai Wergeland den 18. april 1814 at representantene, i tillegg til måltidene på forsamlingsstedet Eidsvoll verk, også fikk det de måtte trenge til aftens og frokost der de bodde. Oppholdet på Eidsvoll for de 112 representantene og alle de andre som av ulike grunner også var til stede, var en stor utgiftspost for staten. I hvert fall Wergeland følte presset.

”Man beskylder os for, at vi allerede skulle have spist op otte Oxer. For mig, som ikke forstaaer mig paa Oeconomien, lader dette som en skammelig Bagtalelse, især, da en god ærlig Oxesteg sjelden lader sig tilsyne, medens de arme Kalve neppe faae Lov at fødes, førend de maae være baade Suppe og Steg. Sandsynligere er, hvad man forsikrer at der i det Hele er provianteret for fire Uger. Saalænge har man altsaa antaget, Rigsforsamlingen vil vare; og før komme vi efter alle Aspecter sikkert ikke herfra. ”

Flere andre, blant annet Jacob Aall, klagde også over kalvekjøttet, og regnskapet viser side opp og side ned med utgiftsposteringer for kalver levert av lokale bønder. Alt i alt kostet innkvartering, mat og andre utgifter på Eidsvoll 73 000 riksbankdaler. Hva tilsvarer det i dagens penger? Hvis vi bruker Norges banks historiske priskalkulator, kommer vi til vel 10,5 millioner kroner. I tillegg kom alle reiseutgiftene til representantene. Disse skulle amtene (de daværende fylkene) dekke.

Riksarkivet: Finansdepartementet, 5. departement for finans- handels- og tollfaget RA/S-3893/C/Cb/L0014.

English: The accounts from the constituent assembly at Eidsvoll in 1814 show that accomodation, food and other expenses amounted to 73 000 riksbankdaler, more than NOK 10.5 million in today’s money.

Månedens tema mai 2014: Grunnlovsjubileet

Les mer om 1814-utstillingen i Riksarkivbygningen.