Dagbok fra Eidsvoll 1814

Mye av vår kunnskap om det som skjedde i 1814 har vi fra dagbøker og private brev.

Gustav Peter Blom (1785-1869) var 28 år da han ble valgt til medlem av riksforsamlingen på Eidsvoll, som representant for Holmestrand i Jarlsberg grevskap. Han var da sorenskriver i Nordre Jarlsberg og ble senere stortingsmann og forfatter av anerkjente topografiske og historiske verk.

Blom var overbevist unionsmann. Dagboken hans utmerker seg med en ironisk stil. Hans personkarakteristikker er krasse og harselerende, ispedd sleivspark og ordspill. På bildet over ser vi at han har tegnet en liten karikatur av representanten Henrik Carstensen. Carstensen var en mer fremgangsrik forretningsmann enn retoriker. Under debatten om kongen skulle tillates å være borte fra riket, holdt han et innlegg, som ifølge Blom ble gjort med hans ”sædvanlige Gesticulation og Veltalenhed”.

En bitter tone i dagboken speiler klimaet unionstilhengerne var utsatt for. De ble presset og hånet fra selvstendighetsfløyen. Blom tok seg særlig nær av rykter om at han og andre tilhengere av Wedel Jarlsberg skulle ha gått omkring om natten og forsøkt å sanke stemmer med bestikkelser ”At see sig af lettroende anseet som Forræder er tungt, men at blive paadigtet Midler, der kun av Niddingen kan bruges og af Svagheden troes, giver Galde”, skrev han som kommentar til ryktene.

Riksarkivet, Blom, Gustav Peter RA/PA-0568/F/L0001/0001: Gustav Peter Bloms dagbok fra Eidsvoll 1814.

English: A page from Gustav Peter Blom’s journal from the constituent assembly at Eidsvoll. This is one of several personal diaries and letters which provide an insider’s look at the events in 1814,

Månedens tema april 2014: Jubileumsutstillingen 1814 – offisielt og i kulissene

Les mer om utstillingen på Riksarkivets nettsider.