Reiseregning med bilag anno 1814

Matros Even Thorsen møtte på Eidsvoll som en av representantene for sjøforsvaret. Han var 36 år og kom fra Austre Moland utenfor Arendal. I arkivet etter Revisjonsdepartementet finnes en reiseregning fra ham over utgiftene for reise til og fra Eidsvoll samt utgifter under oppholdet. Thorsen startet reisen i Kristiansand den 15. mars og var tilbake samme sted 4. juni.

Som bilag til reiseregningen finner vi en kvittering for vask av tøy i tiden Even Thorsen var på Eidsvoll. Anne Knudsdatter besørget klesvasken og fikk 6 riksbankdaler for det.

Det er også lagt ved en kvittering fra Jakob Christiansen for kost og losji i tre døgn i Fredriksvern (Stavern) for 43 riksbankdaler 2 ort.

Regningen er underskrevet med Even Thorsens navn. Men siden han undertegnet Grunnloven ”med påholden penn”, må det være en annen som har skrevet reiseregningen for ham. Even Thorsen kunne trolig ikke skrive, som den eneste av de 112 representantene på Eidsvoll.

Arkivreferanse: Riksarkivet, Revisjonsdepartementet, 5. revisjonskontor RA/S-1118, Tillegg pk. 2, Forskjellige lønnsregnskap, nr. 6A

English: A receipt for laundry services; attached to seaman Even Thorsen’s travel expenses bill from the constituent assembly in 1814.

Månedens tema april 2014: Jubileumsutstillingen 1814 – offisielt og i kulissene

Les mer om utstillingen på Riksarkivets nettsider.