Hemmeligheter i 1814

Krig og blokade tilsa at brev med innhold som ikke måtte komme i fiendtlige hender, ble utformet så anonymt som mulig, uten prangende segl og gjerne skrevet i kode. Deretter ble de sendt av gårde med kurér. På grunn av den politiske situasjonen var postgang gjennom Sverige umulig, og all post fra Norge gikk derfor med båt over Skagerrak.

Brev ble ofte skrevet og sendt i flere like eksemplarer med forskjellige kurérer.  Da kunne en kurér raskt kvitte seg med kompromitterende post, hvis fartøyet han var i, ble bordet av fienden. Budskapet ville da sannsynligvis nå frem med en av de andre kurérene.

Forskjellige koder ble brukt. Den som vises her, ble brukt av kretsen som drev med kornhandel våren 1814.

De første linjene i brevet viser at man ikke sløyfet høflighetsfrasene for å gjøre kodearbeidet enklere. ”Jeg giver mig herved den ære underdanigst at indberette hvad jeg har været i stand til at i værksette her i Landet for at fyldestgjøre den Befaling Hans Høyhed naadigst har behaget at overdrage mig. Hans Majestæt Kongen, som jeg direkte ansøgte om Bistand til min Expedition har ved den inderligste Følelse for Deres Høyhed og for Norge lovet mig at se giennem med alt hva der kunde foranstaltes til Norges Proviantering, naar kun disse Expeditioner blive expederede med all fornøden Taushed eller saa at Mistanken ei kunde bevirke Ulykke for Danmark”.

Kodelisten
Koden som er brukt her, er et firesifret system, knyttet til alfabetet. Et firesifret tall representerer i noen tilfeller en enkelt bokstav, i andre tilfeller et helt ord, eller  flere ord. Tallet 1005 representerer for eksempel bokstaven a, mens tallet 1059 representerer ”Deres Høyhed”. Blandingen av enkeltbokstaver og ord innenfor samme siffersystem gjorde avkoding vanskelig fordi den kodede teksten ble skrevet som en tallrekke uten mellomrom. Den som prøver å knekke koden, vet dermed ikke hva som er hele ord og hva som er bokstaver. Samtidig var det arbeidsbesparende for den som skulle skrive et brev i kode å kunne ha hele uttrykk i én firesifret kode i stedet for møysommelig å kode hver bokstav for seg.

Avkodingslisten vi viser her, er produsert i ettertid, antakelig en gang tidlig på 1900-tallet. Som nøkkel er et annet brev, som allerede var avkodet, brukt. Derfor er listen ikke komplett.

Riksarkivet, Forskjellige samlinger, Historisk-kronologisk samling RA/EA-4029/G/0009.

English: An example of codes used for secret communications regarding grain trade during the tense political situation in 1814.

Månedens tema april 2014: Jubileumsutstillingen 1814 – offisielt og i kulissene

Les mer om utstillingen på Riksarkivets nettsider.