Fatalt gjestebud i Solum på 1400-tallet

Da det led på kvelden, gikk Vigleik og la seg på tvers i ei seng. Tord Torbjørnsson, bonden på gården, sa da til Nikulas ”gå og legg deg sammen med Vigleik,” noe han gjorde. Etter en stund, sa Nikulas at han ikke orket å ligge i den skittlukta som der var. Vigleik sto da opp, gikk fram på gulvet og ristet stakken sin og sa seg ikke være skitnere enn han var og gikk så ut i gården og Tord Torbjørnsson og Nikulas etter ham.

Provsbrev til kong Erik av Pommern utstedt lørdag før jonsok (21. juni) i kongens 43. styringsår (1432) av Herlaug Petersson i ombud for høvedsmannen på Akershus. Det ble opptatt edfestet vitneforklaring om hva som skjedde da Vigleik Olvesson uten overlegg kom til å ta livet av Nikulas Kjetilsson i julegildet på Melfall i Solum, og at Vigleik lyste drapet på seg.

Om mord og drap i middelalderen i Norge:
Mord var drap begått i det skjulte, noe gjerningsmannen ikke vedkjenner seg eller ikke vedkjenner seg i tide. Mord var ubotamål, noe det i prinsippet ikke kunne bøtes for, som ble straffet med fredløshet og tap av eiendom. Fredløse kunne drepes ustraffet. Drap var en gjerning drapsmannen frivillig vedkjente seg og gjorde kjent for allmennheten, og som det kunne bøtes for – til kongen og til den dreptes slekt.

I Norge var tradisjonen ved drap at gjeningsmannen fikk gjøre opp for seg ved bot. Hvis drapsmannen lyste på seg drapet, og det ikke var skjerpende omstendigheter i saken, fikk gjerningsmannen et gridsbrev som ga ham foreløpig straffefritak og rettsvern. Etter at en representant for rettsmakten hadde gransket saken ble det skrevet et provsbrev som gikk til kansleren, der saken ble lagt fram. Hvis ikke kansleren fant skjerpende omstendigheter i saken, kunne drapsmannen få gjøre opp ved å betale bøter til kongen for å sikre seg mot videre straff.

I tillegg måtte drapsmannen betale en bot til de etterlatte. Til slutt skrev kongen, eller i Norge sitt tilfelle kansleren, ut et landsvistbrev som garanterte gjerningsmannen opphold i landet. De etterlatte fikk samtidig et kvitteringsbrev. Størrelsen på bøtene skulle regnes ut fra inntekten til den bøtelagte. Hvis det derimot var skjerpende omstendigheter i saken, f.eks. ved overlagt drap, skulle derimot gjerningsmannen pågripes og dømmes av lagmannen, borgermestre og rådmenn.

Arkivreferanse: NRA dipl. Deichman nr. 66 – DN I 738 – provsbrev

English: A Christmas party in Solum ended fatally in the 1400s. This is a written witness statement about the events which took place when Vigleik Olvesson took Nikulas Kjetilsson’s life without premeditation.

Månedens tema mars 2014: Middelalderen

Les mer om middelalderen på Arkivverkets nettsider.