Sund, sterk og høyreist ungdom
Statens ungdoms- og idrettskontor ble opprettet i 1946. Fra 1954 fikk kontoret ansvar for tippemidlene, og da kunne staten bygge hoppbakker, samfunnshus, svømme- og idrettsanlegg over hele landet. Antall idrettsanlegg ble tidoblet fra 1947 til 1995 (fra 3 890 til 33 335). Hensikten med idrettsanleggene var klar. Barn måtte lære å svømme og bruke kroppen riktig. Bakenfor lå enda større visjoner. Idretten skulle skape ”en sund, sterk og høyreist ungdom”.

Bildene viser instruktør Ove Roald Moe som øver starttrening for de yngste på skøyter, og en ivrig gjeng på ishockeytrening i regi av Oslo Ishockeykrets og Statens idrettskontor.

Vi har ikke eksakt årstall, på mappen sto det 1955-1970. Vi er åpne for forslag – noen som tør tippe når dette er?

Arkivref.: Kirke- og undervisningsdep., Statens ungdoms- og idrettskontor I, D 68.

Månedens tema februar 2014: Vintergleder