22. des: Nansen hos inuittene

Dette fotografiet viser deltakerne under Fridtjof Nansens første polarekspedisjon i 1888-89 – på ski over Grønland. Foran fra venstre ser vi Nansen og Oluf C. Dietrichson. Stående fra venstre: Ole Nilsen Ravna, Otto Sverdrup, Kristian Kristiansen Trana og Samuel Johansen Balto.

Foto: Ludvik Szacinski de Ravics.

Arkivreferanse: RA-355 Rønneberg og Krefting, serie U, 0001 fotoalbum.

Les om Fritjof Nansen hos inuittene på våre nettsider.

Jeg velger meg …
Dokumentet er valgt ut av økonomisjef Morten Riiser som en del av Riksarkivets digitale julekalender 2013.

Mortens begrunnelse: 
Med litt ”villmannsblod” i årene, ble jeg tidlig fascinert av polfarere og deres strevsomme og svært risikofylte turer i isødet. Uten annet sikkerhetsnett enn medbragt mat, utstyr, hunder og et par kamerater, bega de seg ut i det store iskalde og uutforskede området uten kontakt med omverdenen på flere uker og måneder. Flere omkom, men til tross for det reiste nye grupper ut på slike ekspedisjoner. Dagens polfarere (om vi kan kalle dem det) reiser ut med alt mulig satelittutstyr, pc-er og daglig kontakt med omverdenen. Risikoen for ikke å komme hjem er i praksis svært liten.

Som barn leste jeg om Fridtjof Nansens tur på ski over Grønland. Jeg ble så fascinert av historien, at da jeg skulle skrive særoppgave i 7. klasse på Ruseløkka folkeskole i 1966, valgte jeg Fridtjof Nansen som tema. I arbeidet med denne oppgaven leste jeg også mye om Nansens arbeid for krigsfanger og flyktninger etter første verdenskrig. Disse to dimensjonene med utforskertrang og vilje og evne til å gjøre noe (mye) for andre, gir Nansen en helt spesiell status blant polfarerne.