21. des: En lysere fremtid

NB! Filmen bruker noen sekunder før den kommer i gang.

Dokumentet er en tre minutter lang reklamefilm fra 1946, produsert av Nasjonalhjelpen til frihetskampens ofre, for Haakon 7-lotteriet 1946/47. Den er en 35 mm svart/hvitt, nitratbasert film med lyd som ligger i arkivet etter Nasjonalhjelpen til de skadelidte distrikter/frihetskampens ofre.

Nasjonalhjelpen ble opprettet i 1940 som en innsamlingsaksjon for humanitært arbeid. Etter frigjøringen 1945 fikk Nasjonalhjelpen i oppgave å distribuere gaver fra utlandet, lede nasjonale innsamlingsaksjoner og å bidra til gjenoppbyggingen av Nord-Norge. Nasjonalhjelpen bisto også myndighetene ved hjemsendelsen av politiske flyktninger og mottakelse av norske flyktninger fra Sverige. Nasjonalhjelpen ble oppløst i 1947, men fortsatte å fungere i en avviklingsfase helt til våren 1952.

Haakon 7-lotteriet pågikk gjennom store deler av året 1946 og hadde trekning 15. januar 1947. Prisen pr. lodd var relativ høy, 10 kroner, men premiene var dertil meget ettertraktede: biler, hus, hytter, jordomseiling, flyturer, utdanning, kjøleskap og andre ”luksusvarer”. Med andre ord velstandsgoder som hadde vært de aller færreste av oss forunt under okkupasjonen. Lotteriet innbragte i overkant av 100 millioner kroner, og lite gikk til fradrag siden de fleste av premiene var gitt som gaver og arbeidsinnsatsen var basert på frivillighet. I dag føler vi oss stolte som nasjon når årlige TV-aksjoner innbringer 200-300 millioner (før fradrag av “adminstratative kostnader”). Til sammenlikning innbragte Haakon 7-lotteriet nærmere to milliarder kroner etter dagens kroneverdi!

Nasjonalhjelpen hadde et velsmurt propagandaapparat for H7-lotteriet. Som ett av flere tiltak i å nå flest mulig ble det produsert fem kortfilmer, som ble vist som forfilm på landets kinoer: én dokumentarfilm om Nasjonalhjelpens virke og fire reklamefilmer for lotteriet.  De tre andre reklamefilmene har titlene ”Lys over land, ”Godt tips” og ”En herre på byen”.  ”En lys fremtid” var den siste i rekken, og, ifølge Nasjonalhjelpens pressesjef, “den mest effektive”. Alle filmene ble distrubuert gjennom Kommunenes Filmsentral og er idag fortsatt bevart i arkivet etter Nasjonalhjelpen til de skadelidte distrikter/frihetskampens ofre.

Filmen, som fokuserer sterkt på de ettertraktede premiene, utgjøres av to rolleinnehavere: Turid Haaland (1908-1979) som spåkona og Arne Thomas Olsen (1909-2000) som den unge, ulykkelige mannen. Haaland er bl.a. kjent for stemmen til Karius i Ivo Caprino-filmen “Karius og Baktus”. Olsen kjenner vi igjen fra utallige fjersynsteatre på 1960- og 1970-tallet og ikke minst fra flere av “Fleksnes”-episodene. 

Av selve filmen fremgår det ikke hvem som står bak manus, regi, foto, klipp mv., men i det ordinære sakarkivet etter Nasjonalhjelpen ligger det imidlertid dreiebok til alle filmene, som viser at samtlige er signert Rolf W. Popp (manus, regi) og Bengt Sommerschield (foto, klipp).

Arkivreferanse: PA-1007 Nasjonalhjelpen til de skadelidte distrikter/frihetskampens ofre, serie U, film 0010.

Jeg velger meg…
Dokumentet er valgt ut av Svein Warberg, seniorrådgiver i Seksjon for digitalisering og konservering, som en del av Riksarkivets digitale julekalender 2013.

Sveins begrunnelse:
Jeg synes det er nær sagt umulig å velge ett enkelt favorittdokument i Riksarkivet – uten først å ha sett dem alle! Det er jo snakk om milliarder, så det rekker jeg nok neppe heller før jeg går av med pensjon. Men jeg har en liten forkjærlighet for dokumenter som fremstår på såkalte audiovisuelle medier, det vil si fotografi, lydopptak og film. Siden det stunder mot jul, har jeg valgt en tre minutters reklamefilm som gikk som forfilm på de fleste av landets kinoer rett før og rett etter julen 1946. God fornøyelse. Snurr film!