20. des: På lesesalen

Statsarkivet i Oslo ble opprettet i 1914, under navnet Stiftsarkiverne i Kristiania. De første årene hadde arkivet tilhold i Stortingsbygningen. På bildet ses tre av fire ansatte: amanuensis A. W. Rasch og amanuensis H. S. Finne-Grøn, som sitter på plassene ved vinduet, og assistent L. Engeset som sitter øverst på høyre side ved bordet. I tillegg til disse tre var Erik Andreas Thomle ansatt som den første stifts-/statsarkivar i Oslo.

Det første året hadde lesesalen 806 gjester. Bildet viser et representativt utvalg av hvem som besøkte lesesalen: på venstre side av bordet sitter (fra vinduet og nedover) assistent (senere advokat) K. Kluge, professor S. Kolsrud, overlærer Schneider og postekspeditør Nilsen. På høyre side ved siden av Engeset sitter Carl Bergh og genealog Lindboe. De ansatte fikk sitte på de beste plassene ved vinduet, der man hadde fordel av dagslyset, mens lesesalsgjestene måtte ta til takke med den (sparsomme) elektriske belysningen.

Lokalene i stortingsbygningen ble raskt for små, og forholdene for besøkende var ikke optimale. Antall lesesalsgjester økte for hvert år, og det kom stadig klager på dårlig luft og for få sitteplasser. Likevel drøyde det helt til 1938 før nye lokaler kom på plass. Statsarkivet i Oslo har holdt til i riksarkivbygningen på Kringsjå siden 1978. Det kan fortsatt være noe å utsette på luftkvaliteten på lesesalen, men sitteplasser er det sjelden mangel på. I dag er dessuten det mest brukte arkivmaterialet til statsarkivene, kirkebøker og pantebøker, digitalisert og lagt ut på Digitalarkivet slik at folk kan studere det hjemme i sin egen stue.  

Arkivreferanse: SAO: A-10621 Statsarkivet i Oslo, Wb Fotografier, innrammet, L0016 Statsarkivet i Oslo (1914)

Jeg velger meg…
Dokumentet er valgt ut av rådgiver i Statsarkivet i Oslo, Maren Dahle Lauten, som en del av Riksarkivets digitale julekalender 2013.

Marens begrunnelse:
Jeg var en flittig bruker av lesesalen både i jobb- og studiesammenheng lenge før jeg begynte ved Statsarkivet i Oslo. Derfor syns jeg det er veldig morsomt å se på dette bildet fra den aller første lesesalen vår. Legg merke til blekkhusene på bordet – ikke akkurat i tråd med dagens lesesalsreglement! Bildet er fra husarkivet vårt (ja, arkivet har også sitt eget arkiv). Det er en kopi av originalen, som dessverre har hatt et ublidt møte med en overivrig vaskefille…

I 2014 blir Statsarkivet i Oslo 100 år, og det skal vi feire! Jeg har jobben som koordinator for denne feiringen, og gleder meg veldig til å dele smakebiter fra arkivet, både vårt eget og andres, med brukerne våre. Målet er at alle som er i kontakt med oss i løpet av året, skal finne noe de ikke visste fantes og ikke visste at de var interessert i!