17. des: Vaktjournalen fra Oscarsborg festning 8.-9. april 1940

Vaktjournalen gjengir hva som ble observert fra hovedvakten på Oscarsborg de skjebnesvangre timene tidlig om morgenen 9. april 1940 da tyske krigsskip kom inn Oslofjorden. Vi får et kortfattet, men levende inntrykk av de dramatiske begivenhetene da Blücher ble senket. 

Samtidig med at angrepet mot Blücher foregikk, satt vakthavende soldat og førte journalen. Dette gjør vaktjournalen for 8.– 9. april til et unikt dokument. Hendingen skildres i nøkterne ord som ”kl. 4.25 dukket plutselig et tysk krigsskib op. Det blev åpnet ill fra begge kanter.”  (Krigsskibet kontra Festningen).  ”Krigsskibet er skutt i brann, ligger utenfor nordholmen.” Håndskriften er klar og stø. Imidlertid vitner den store blekkflekken om rystelser som på en eller annen måte har ført til at blekkhuset til soldaten i vaktbua har veltet og sølt blekket utover protokollen.Samtidig er det små rester av glass i protokollen som tyder på at vinduer er blitt knust. Slik sett blir journalen også en levning som vitner om hva som skjedde.

Vaktprotokollen inneholder også innførsler om de nærmeste timene etter at Blücher sank. Utover dagen 9. april ble festningen utsatt for kraftige flyangrep. Dette er notert ned på samme måte som de siste ord lakoniske ord i protokollen 10. april: ”Vakten blev rømmet kl. 10.15 efter ordre fra oberst Eriksen da tyskerne skulle overta vakten.”

Protokollens skjebne er i seg selv interessant. Om den ble værende på festningen etter 10. april og fram til 1945 er ukjent, men lite sannsynlig. Den ble nemlig først avlevert til Riksarkivet i 2003 fra Arbeiderbevegelsens arkiv. Der hadde den ligget siden 1970-tallet blant arkivmateriale etter Frisørenes fagforening. Det er ikke kjent hvordan den er kommet til Frisørenes fagforening – om det er en av soldatene som var på vakt 9. april som tok den med seg og som var eller seinere ble frisør, eller om den er kommet dit på annen måte vet vi ikke.

Journalen fra hovedvakten 8.-9. april er digitalisert, se www.kildenett.org  ”Krigen kommer til Norge. Oppgave 1”.

Arkivreferanse: Forsvarsdepartementet, Oscarsborg festning. Serie Fa, arkivstykke 1, Vaktjournal 27. mars – 10. april 1940

Jeg velger meg
Dokumentet er valgt ut av Freddy Eriksen, som jobber ved sentralbordet i Riksarkivbygningen, som en del av Riksarkivets digitale julekalender 2013.

Freddys begrunnelse:
Jeg valgte dette dokumentet fordi denne hendelsen forsinket de tyske invasjonsplanene i 1940. Jeg har tenkt: Hva ville ha skjedd med Norge om ikke Blücher hadde blitt senket?