15. des: Norges første valg av stortingsmenn

Valgene til riksforsamlingen i 1814 er Norges første landsdekkende valg, og dette dokumentet er fullmakt til representantene fra det aller nordligste amtet, Finmarkens amt (dagens Troms og Finnmark fylker). Det spesielle er datoen! 1. august – men da var jo riksforsamlingen på Eidsvoll over for lengst? Ja visst. Og det gjør dokumentet ekstra interessant.

De lange avstandene og dårlig postgang gjorde at Nord-Norge var på konstant etterskudd i forhold til Sør-Norge i 1814. Valgene i den nordlige landsdelen fant derfor sted for sent til at landsdelen ble representert på Eidsvoll. Det som ikke er godt kjent, er at valg likevel fant sted både i Nordlands og Finmarkens amt til langt ut på sommeren – med samme fedrelandskjærlighet og oppslutning som i sør.

Som i sør, skjedde første valgrunde i sognekirkene. Her valgte man valgmenn, og alle valgmennene innen amtet (fylket) møttes deretter for å velge tre representanter til Eidsvoll seg imellom. Det spesielle med valget i Tromsø 1. august er for det første at datoen er så sent på året at vi løfter vantro på øyenbrynene. Hvorfor ikke før? Jo, amtmannen lengst nord fikk befalingen om valg først 14. april (fire dager etter at Riksforsamlingen var trådt sammen), så lokalvalgene kom i gang først i mai. Og han utsatte sitt fylkes representantvalg til han visste at mennene var tilbake fra fiskeriene; de skulle også ha tid til selve reisen til Tromsø.

Det andre som gjør dette dokumentet spesielt, er innholdet. Før mennene rakk fram til Tromsø, kom nyheten om at Grunnloven var vedtatt og Christian Frederik valgt til konge. Dessuten nyheten om at Norges første storting skulle samles i februar 1815. Dermed besluttet konstituert amtmann Krogh at mennene skulle velge stortingsmenn i stedet, og slik ble det. Fullmakten du ser, bevitner valget av prost Niels Drejer, handelsmann og distriktssjef Lorenz Peter Jessen og bonde Henrik Larsen Skjæret som Finmarkens amt sine representanter til Stortinget. Og dette er Norges aller første valg av stortingsmenn.

Denne førstegangsbegivenheten har gått historiebøkene forbi. På tide å løfte den fram! Og lurer du på om de tre nådde fram i tide denne gangen? Dessverre. I 1814 gikk ikke alt etter planene, og et ekstraordinært storting måtte kalles inn om høsten etter at Mossekonvensjonen var vedtatt. Igjen kom innkalling sent til nord. Den ene av de tre, Henrik Larsen, la imidlertid i vei sørover ved godt mot, men i Bodø fikk han vite at stortinget av avsluttet. Han ga seg da til i byen vinteren over som båtbygger.

Arkivreferanse: Statsarkivet i Tromsø, Fylkesmannen i Finnmark, arkivstykke 2905

Jeg velger meg…
Dokumentet er valgt ut av rådgiver i Publikumsavdelingen, Bente Engelsen, som en del av Riksarkivets digitale julekalender 2013.

Bentes begrunnelse:
Jeg kommer selv fra Tromsø. Og gjett om min kjærlighet til byen og landsdelen våknet, da jeg kom på sporet av at valget som denne fullmakten dokumenter, faktisk er Norges første stortingsvalg! I Stortingets historie er de tre mennene skrevet inn som representanter til det ekstraordinære stortinget høsten 1814, med tilføyelse om at de ikke nådde å møte – dermed er valget offisielt godkjent.

Som rådgiver i Riksarkivets 1814-prosjekt har jeg fått arbeide spesielt med valgene til riksforsamling og med den store samlingen av valgfullmakter fra hele landet. Jeg er kjempeglad for anledningen det har gitt til å fordype meg i det nordnorske materialet, og til å fylle ut et nokså ukjent kapittel i historien om 1814 – ikke minst om Nord-Norge i 1814.

Fullmakten har jeg fått låne fra Statsarkivet i Tromsø. Det er der valgmaterialet fra Finmarkens amt oppbevares. Alle fullmaktene er digitalisert, og inngår i Norges dokumentarv. Du kan se dem, lese dem og finne bakgrunnsstoff om valgene i 1814 på Arkivverkets hjemmesider.