13. des: Kongens benådning

Gundbjørn Hanssen Hagen hadde blitt funnet skyldig i bigami og for å ha fått laget og benyttet en falsk attest. Høyesterett hadde dømt han til døden etter Kristian den femtes norske lov av 1688, § 6-13-24. Denne paragrafen slo fast: ”Hvilken Egtemand, eller Egteqvinde, sig med en anden i Egteskab indlader, bør at miste sin Hals.” Kristian den femtes norske lov ga dødsstraff for ikke mindre enn 49 ulike forbrytelser. Riktignok hadde denne loven blitt avløst av Kriminalloven av 1842 som ”bare” inneholdt 20 paragrafer som ga dødsstraff. Men siden Gundbjørn Hanssens Hagen forbrytelse hadde skjedd før den nye loven trådte i kraft, ble han dømt etter den gamle loven.

Gundbjørn var opprinnelig fra Verdalen. Der hadde han giftet seg i 1830 og siden fått fire barn med sin kone. I 1836 hadde han imidlertid forlatt kone og barn og reist nordover, uvisst av hvilken grunn. Ved hjelp av en falsk attest utstedt av sognepresten i Alta, hadde han giftet seg på nytt i 1841. Han hadde også benyttet den falske attesten til å skaffe seg borgerskap i Vardø. Til sist ble han imidlertid avslørt. Sorenskriveren i Øst-Finnmark og hans meddommere hadde dømt ham til døden, Høyesterett hadde stadfestet dommen, før han ble benådet av Carl Johan. Istedenfor ”at miste sin Hals”, måtte han sone seks år i Trondhjems tukthus.

Arkivreferanse: S-1001 Statsrådssekretariatet, serie Ab – Kongelige resolusjoner, kgl. res. nr. 881-1783, 2. halvår 1843.

Jeg velger meg…
Dokumentet er valgt ut av r
ådgiver i seksjon for brukertjenester Espen Andersen, som en del av Riksarkivets digitale julekalender 2013.

Espens begrunnelse:
Jeg har valgt et dokument fra 1843. Å finne frem til dokumentene i denne saken, var en av de første sakene jeg jobbet med etter at jeg ble ansatt i Seksjon for brukertjenester i Riksarkivet i 2011.

Dette dokumentet er en kongelig resolusjon der Gundbjørn Hanssen Hagen fra Øst-Finnmark ble benådet fra en dødsdom. Resolusjonen er signert av en aldrende Carl Johan. Med skjelvende hånd hadde han påført ”Expederet, Carl Johan” etter statsråd i Stockholms slott 13. november 1843. Kongen døde mindre enn fire måneder senere, i mars 1844, 81 år gammel.