8. des: Jobbsøknad anno 1724

Sognepresten til Værøy og Røst, Jochum Althandt, tegnet kart over prestegjeldet sitt i 1723. Han hadde tre kirker å holde gudstjeneste i; Røst, Værøy og Moskenes. Han måtte ros fra kirke til kirke, ofte i flere mil og forbi flere farlige malstrømmer. Det var hardt å være prest ytterst i Lofoten, både klimaet og de store avstandene tæret på helsa. Inntektene av kallet var heller ikke store, knapt nok til å overleve på. Etter elleve år hadde Althandt fått nok. Han forlot prestegjeldet og dro til Trondheim, der han livnærte seg som hjelpeprest i domkirken mens han ventet på å få en ny prestestilling i et mildere strøk av landet.

Althandt sendte mange søknader til kongen, men uten resultat. Da Etne prestegjeld i Sunnhordaland ble ledig, søkte han også det. For å illustrer hvilke påkjenninger han hadde vært utsatt for i sitt forrige kall, tegnet han prestegjeldet sitt. Under tegningen skrev han et dikt der han bønnfalt monarken om å se i nåde til ham og gi ham et nytt kall der han kunne forsørge sin kone og sine fem små barn. Til gjengjeld ville han hver natt og dag rope til Gud om å velsigne kongen til evig tid. Han dro selv til København og leverte søknaden. Etter en snau måned kunne han dra hjem til Norge med utnevnelsen til sogneprest i Etne prestegjeld i bagasjen, datert 2. september 1724 og undertegnet av kongen. Jochum Althandt var prest i Etne i 30 år, og døde der 78 år gammel.

Geistlige embetssøknader finner vi i arkivet etter Danske Kanselli. En kopi av utnevnelsen ble skrevet inn i Norske registre, en av rekkene med kopibøker fra norske saker.

Arkivreferanse: Værøy og Røst 1723. Kart- og tegningsamlingen, NRA KBK 48.

Jeg velger meg…
Dokumentet er valgt ut av personalrådgiver i Riksarkivet, Nina Dudek, som en del av Riksarkivets digitale julekalender 2013.

Ninas begrunnelse:
Dette dokumentet har jeg valgt fordi det handler om mitt fagområde!  I arbeid med personalsaker er man sjelden i kontakt med relevante, historiske dokumenter – men her har vi altså en 289 år gammel jobbsøknad.

Dokumentet er et eksempel på at det fantes svært kreative jobbsøknader allerede i 1724. For dem som synes de tar litt i når de lager cv med bilde til jobbsøknader i dag kan vi konstatere at de har langt igjen før de når nivået til sogneprest Jochum Althandt sin flotte tegning i søknaden om et nytt sognekall. Selve søknadsteksten har han skrevet på rim. Det er nok ikke et grep en profesjonell personalseksjon ville anbefale dagens jobbsøkere å benytte. Men, med denne søknaden lyktes Althandt endelig med å få den oppmerksomheten han trengte for å nå opp i mengden av ”søkere”, og fikk det kallet ønsket seg.