6. des: Darres slektstre

Slektstreet går helt tilbake til 1300-tallet. Det befinner seg i Riksarkivets manuskriptsamling og ble i sin tid funnet i papirene etter Bernt Moe (1769-1884), som var arkivar i Riksarkivet da Henrik Wergeland var riksarkivar. Hvordan det kom i hans eie er det ingen som vet. 

Treet viser to slektslinjer i slekten Darre. I påskriften nederst til høyre står det: ”John Darre levede under kong Hagen Magnusen og Oluf Hagensen omtrent i midten af det 14de Aarhundrede og levede endnu 1380. Oluf Hagensen var den sidste Konge af den gamle norske Kongestamme”.

Hagen Magnusen er Håkon 6. Magnusson (1340-1380), og Oluf Hagensen er Olav 4. Håkonsson (1370-1387), sønn av Håkon 6. og dronning Margrete.

I den venstre rammen står det: ”Herr Jon Darris Slægte-Linnie. No. 1.  Hr. Jon Darre, Ridder, Norges Riges Raad i Dronning Margretes Tiid, Befalingsmand paa Bergen Huus.  ….”. Det er han som er ført inn nederst på trestammen, i den oransje ringen.

Rammen til høyre starter med: ”Giedschen MentzDatter og hendes 2de Mænds Magr. Mogens Blixes og Hr. Niels Ribergs Slægte-Linnie.

Lit. A.  Giedschen MentzDatter Darre fød i Thrundhjem 1643 d 27 July havde Brøllup med hendes første Mand Magr Mogens Blix 1658 …..” Gisken er også i den den store gule ringen øverst i treet, der står det omtrent det samme.

I den grå ringen øverst til venstre står som en av de siste i slektstreet: ”Mogens Blix Fød i Trundhiem d 6te Martj 1693 … ” Han er sønnesønn av Gisken. Hans barn er kronbladene i blomsten.

Arkivreferanse:  RA/EA-3667 Manuskriptsamlingen, G134, Herr Jon Darres slektslinje, kvrt. 134.

Jeg velger meg…
Dokumentet er valgt ut av rådgiver i IT-avdelingen, Mariann Stageberg, som en del av Riksarkivets digitale julekalender 2013.

Marianns begrunnelse:
Da jeg startet i Riksarkivet i 1988 var dette flotte slektstreet et av de første eldre dokumentene jeg fikk se og det var så vakkert med ørliten nydelig skrift og flotte farger. Et nydelig skue for enhver slektsinteressert. Da tenkte jeg at så heldig jeg er som arbeider et sted med sjanse til å få se slike skatter.

Siden da har heldigvis verden forandret seg på en slik måte vi ikke trodde var mulig, og i dagens digitale verden har formidling av slike skatter blitt mye enklere.  Det er meg derfor en glede å kunne presentere dette nydelige slektstreet til hele verden på en gang.