4. des: Demokrati i praksis

Arkiv er ikke bare gamle brev, men også dokumentasjon av det som skjer her og nå. Alle brev inn og ut av forvaltningen registreres daglig, og journalopplysningene publiseres til Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP) hvor du kan søke og bestille innsyn. OEP er verktøyet journalister, publikum og byråkrater bruker for å søke opp ethvert dokument som går inn og ut til den norske forvaltningen og be om innsyn i det.

Rapporten på bildet mottok Arkivverket fra Direktoratet for forvaltning og IKT i 2012. De har undersøkt hvordan tjenesten brukes av målgruppene og hvilke effekter den har hatt, og det er ganske interessant lesning.

OEP er faktisk enestående i verdenssammenheng. Det er offentlighetsloven som er det juridiske grunnlaget og DIFI som drifter løsningen, men Riksarkivaren bidrar til at teknikken kan fylles med innhold. Arkivforskriftens krav til journalføring og NOARK-standardens krav til systemer gjør det praktisk mulig å se myndighetene i kortene – ved at ferske journalopplysninger publiseres fortløpende og samlet. Det ligger mye arbeid bak i arkivtjenestene, men dette er demokrati i praksis.

Her kan du lese hele rapporten.

Vil du søke i OEP? Trykk her!

Les mer om Noark-standarden her.

Jeg velger meg…
Dokumentet er valgt ut av rådgiver i Arkivseksjonen, Heidi Einarsen, som en del av Riksarkivets digitale julekalender 2013.

Heidis begrunnelse:
Jeg har valgt et ganske nytt dokument fra Direktoratet for forvaltning og IKT – en rapport Arkivverket mottok i fjor fordi vi er en av de som leverer vår offentlige journal til OEP. Arkiv er nemlig ikke bare gamle brev, men også dokumentasjon av det som skjer her og nå. Alle brev inn og ut av forvaltningen registreres daglig, og journalopplysningene publiseres til OEP hvor du kan søke og bestille innsyn. Og akkurat det er mye kulere enn det høres ut!