3. des: Margretes nødbrev

Eder, min allerkjæreste herre, hilser jeg Margareta inderlig med Gud

(”Idhir min aldrakærasta herra, helsar jak Margareta jnnerligha med gudh”)

Slik innledet dronning Margrete dette brevet på Akershus den 18. oktober 1370. Hun skrev  til sin mann, Håkon 6. Magnusson, som da antakeligvis var i Båhuslen. Her forteller hun hvordan både hun selv og tjenerne lider stor nød på grunn av mangel på mat og drikke, og hun ber kongen ordne så de kan få handle på kreditt (borge) hos kjøpmann Vestfal. Margrete legger også inn gode ord om noen av kongens menn som ikke hadde kunnet oppfylle hans ønsker. Hun ber hver gang om at kongen må skrive tilbake til henne om det han bestemmer i disse sakene.

Margrete var gravid og bare 17 år da hun skrev dette brevet, men vi merker at det er skrevet av en moden og bestemt kvinne. Så var hun da også datter av den danske kongen, Valdemar Atterdag, og hun skulle senere bli den mektigste kvinne i Nordens historie.

Etter mannens og sønnens død ble Margrete i februar 1388 valgt som Norges ”mektige frue og rette husbond”. Det valgbrevet har vi også i Riksarkivet, og du kan lese mer om det under ”Norges dokumentarv”. På omtrent samme tid ble Margrete regent i Danmark og Sverige, og grunnlaget for Kalmarunionen var dermed lagt.

Avskrift av Margretes nødbrev er trykt og kan leses i Diplomatarium Norvegicum. En gjengivelse av innholdet i brevet finnes i Regesta Norvegica som også kan leses på nettet.

Arkivreferanse: NRA AM fasc. 98 nr. 5. Datering: [o. 1370] okt. 18. RA/EA-5965/F05/L0236/0004     

Jeg velger meg…
Dokumentet er valgt ut av rådgiver i Seksjon for eldre arkiver og spesialsamlinger, Ellen Elster Martol, som en del av Riksarkivets digitale julekalender 2013.

Ellens begrunnelse:
Jeg arbeider i ”Seksjon for eldre arkiver og spesialsamlinger”, og der har vi så mye fint at det er vanskelig å kåre en favoritt. Valget har falt på noe så unikt som et privatbrev fra middelalderen – et brev som attpåtil er skrevet av en kvinne. I tillegg er det skrevet på Akershus, og med dype røtter i Oslo og Aker føler jeg en egen tiltrekning til denne festningen som også har vært en del av mine forfedres omgivelser.