1. des: Sangen om den røde rubin

Da ”Sangen om den røde rubin” utkom i 1957 skapte den mye oppstyr på grunn av sitt tidvis friske og erotiske innhold. Forfatteren Agnar Mykle og forlagsdirektør i Gyldendal forlag, Harald Grieg, ble tiltalt for utgivelse av utuktige skrifter. Via pressen ble det også uttrykt mishag over at enkeltpersoner fra det virkelige liv kunne gjenkjennes i boken.

Mykle og Grieg ble frikjent, men ”Rubinen” ble like fullt vurdert som utuktig av Oslo byrett i oktober 1957. Boken og satsen fra trykkeriet ble således inndratt og beslaglagt. Dommen ble anket og opphevet av Høyesterett 9. mai 1958, og boken kom dermed ut i nytt opplag og i uforandret form.

Men forut for utgivelsens aller første opplag hadde manuskriptet gjennomgått visse forandringer, noe som var helt vanlig i en slik sammenheng. Det fascinerende er blant annet å se hvem som har redigert hva i manuskriptet. Mykle selv har brukt blå penn, konsulent Sigurd Hoel blyant og Harald Grieg har brukt rød fettstift – med andre ord; et originalmanus til en mye omtalt bok i norsk etterkrigstid preget og tilpasset av tre litterært markante skikkelser fra norsk kulturliv.

Interessant nok ser det ut til ved skumlesning av deler av manuskriptet at mye av det erotiske innholdet er beholdt i ganske uforandret form, mens en del politiske tankestrømninger er strøket ut.

Gyldendals arkiv er deponert i Riksarkivet. Forlaget har deponert de delene av sitt arkiv som utgjør sentrale kilder i norsk litteraturforskning og er mest påtrengende for forlaget, forskere og biografer å ha tilgang til.

Arkivreferanse:  DA-34 Gyldendal Norsk Forlag, Eac-2 Forfattere, Agnar Mykle, Manuskripter

Jeg velger meg…
Dokumentet er valgt ut av førstekonsulent i Seksjon for digitalisering og konservering, Ole Skaaraas, som en del av Riksarkivets digitale julekalender 2013.

Oles begrunnelse:
For meg som bokbinder ville det kanskje ha vært mer opplagt å snakke om et av de mange flotte og innbundne arkivstykkene som befinner seg her i Riksarkivet, men rent personlig var det denne gangen mer spennende å vise frem noe langt mindre iøynefallende som denne bunken med maskinskrevne ark. Nå er det ikke en hvilken som helst papirbunke, men snarere det som skal være det maskinskrevne originalmanuskriptet til ”Sangen Om Den Røde Rubin” av Agnar Mykle. Manuskriptet tilhører forlaget Gyldendals arkiv som er deponert hos Riksarkivet, og jeg har hatt befatning med det under arbeidet med to utstillinger. Det føles veldig spesielt å få håndtere denne unike og innholdsmessig fargerike dokumentmassen som både har skapt furore og som har bidratt til et kjent og omtalt kapittel i norsk litteraturhistorie. Dessuten hjelper det selvfølgelig også på spenningen å ha en viss forkjærlighet for både ”Rubinen” og en del annen norsk litteratur fra denne perioden!