En prest uten tak over hodet

Vi skal få høre stemmen til flere prester:

”Kunde jeg ikke nyde om vinteren tak på mine hus, thi det skrekkelige vær som der faller, rev dem av, slik at jeg titt måtte ligge –  ikke uten stor nød og fare – under åpen himmel, indtil været kunde legge seg, og jeg med behørige materialer – som jeg først kunde forsyne meg med om sommeren – kunde få dem reparert.”

Vi er i 1718 (forklaringen er datert 1721 – se over), og det er presten Rasmus Anderssøn Schelderup som får komme til orde gjennom noe så tilsynelatende tørt som et fogderegnskap. I et vedlegg forklarer han embetsmennene i Rentekammeret i København hvorfor han hadde flyttet fra den gården på Hillesøy i Troms som hørte til stillingen, og inn til Gisund. I tillegg til at taket blåste av huset, fortalte han at der ute måtte både høy og ved hentes med båt og med mye farefylt og kostbart strev. Dessuten ga ikke det han sådde noen avling på grunn av ”den daglige kolde vind af havet, som fordervede sæden i jorden”.

Men gården i Gisund ga presten større skattefritak enn gården på Hillesøy, så denne flyttingen  måtte Rentekammeret få nærmere forklaring på. Og derfor fikk vi dette glimtet inn i en prests liv i Nord-Norge på 1700-tallet. Samtidig får vi vist litt av det spennende materialet som kan finnes i vedlegg og revisjonsmerknader til fogderegnskapene. Du kan lese mer om de gamle regnskapene på nettsidene våre.

Om presten Schelderup kan vi ellers fortelle at han overlevde fire koner og mistet mange barn som små, så det må ha vært et tøft liv. I sin misjonshistorie fra 1787 forteller sogneprest Hans Hammond at Schelderup selv hadde måttet ”fiske, pløie og hugge, som en Bonde, til Livets Ophold”. Han ble samtidig beskrevet som ”en af de beste Nordlandenes Præster, duelig, skikkelig og vel lærd”.

Kilde: Rentekammeret, fogderegnskap, Senja og Troms fogderi, 1718, vedlegg 19 til revisjonsmerknadene, RA/EA-4092/R68/L4764.

English: An unhappy priest complains about his living conditions in Hillesøy, Troms, 1718.

Månedens tema i november: Stemmer
Vi setter fokus på stemmer i arkivene