Slåss ikke, for Guds skyld, i sjøen!

image

”Slaas jcke for gudtz skyld j søenn”! Det er som om vi kan høre stemmen til Ljotolv fra begynnelsen av 1580-tallet, og vi forstår ham så godt – en liten båt er et dårlig sted for slåsskamp! Setningen er gjengitt i en sak som ble fremmet for Herredagen i Oslo den 12. august 1585, og det er en dramatisk historie som utspiller seg over sidene i domboken (se første side over).

Ljotolv var en ”fjellmann” fra indre Agder som sammen med de to kameratene sine, Alv Bjørnssøn og Odd,  var på vei til kongen i København med et klagebrev på lensherren, Erik Munk. Mellom Mandal og  Sokndal hadde de truffet på båtbygger Peder Nilssøn som tilbød å skaffe dem skyss til Danmark. De kunne bli med i båten hans til Ulvøysund der skuta hans lå. Men etter en stund oppdaget en som kjente leia, at Peder førte dem for langt mot øst, og han utbrøt:  

”Sett oss i land, vi frykter du forråder oss”!

Da tok Peder en børse og sa de skulle bli med til Barbo, setegården til Erik Munk ved Arendal. ”Få du fanden for alt det du forråder oss”, sa da Alv Bjørnssøn og slo til Peder så det kom vann inn i båten,  – noe som førte til at Ljotolv kom med sin forskremte bønn. De fikk så rodd inn mot land hvor Alv og Odd hoppet i sjøen til beltestedet, mens Ljotolv ble sittende i båten. Brevet til kongen var i en flaske som Alv hadde på ryggen, men Peder fikk røsket flasken til seg og tok også reisepengene deres som Ljotolv hadde.

Mennene mente Peder hadde tatt brevene med seg til Erik Munk på Barbo, og saken som ble reist for Herredagen gjaldt lensherrens rolle i overfallet og tyveriet.

Det var mange klager på Erik Munk, både fra bønder og adel, og ikke lenge etter ble han fratatt sine gods og len og fengslet. Mye tyder på at han utviklet en sinnsykdom, og han hengte seg i cellen i 1593.      

Protokollene etter Herredagen, som var den høyeste norske rettsinstans fra 1539 til 1664, oppbevares i Riksarkivet, men er sperret for bruk. Materialet er trykt i serien Norske Herredags-Dombøger.

Kilde: Herredagen 1539-1664 (Kongens Retterting) RA/EA-2882/A/L0003.

English: A dispute in a boat off the southern coast of Norway, was heard by the court (Herredagen) in 1585.

Månedens tema i november: Stemmer
Vi setter fokus på stemmer i arkivene