Studenter i kø

Studentlivet forandret seg i tiårene etter andre verdenskrig. På 1960-tallet gjennomgikk Universitetet i Oslo en voldsom ekspansjon. Tallet på studenter økte fra 5584 i 1960 til 17051 ti år senere. Dette skapte kø og trengsel på forelesninger og lesesaler, i kantiner og garderober.

Bildene her er hentet fra arkivet etter Billedbladet NÅ, og viser trangboddheten ved universitetet i Oslo sentrum høsten 1961. Fotograf: Bjørn Glorvigen. Klikk på bildet for å starte bildeserien.

Arkivreferanse: PA-797 Billedbladet NÅ, konvolutt 2871.

Kilde: Fredrik W. Thue, ”Universitetets store hamskifte”, Arkivmagasinet, nr. 2, 2011, s. 15-18.

English: Cramped conditions for students at the University of Oslo, autumn 1961.

Månedens tema i oktober: Universitetsliv
Vi setter fokus på studenter og universiteter i arkivene