Lærdom utenfra

Dette er den aller første utgaven av ANSA-nytt fra november 1956. To måneder tidligere hadde norske studenter i utlandet stiftet sin egen organisasjon – Association of Norwegian Students Abroad, forkortet nettopp ANSA.

Organisasjonen sprang ut fra norske studenter i Tyskland, og skulle ivareta de faglige, sosiale, økonomiske og kulturelle interessene til utenlandsstudentene.

Det første nummeret av ANSA-nytt kom ut som et maskinskrevet blad på 11 sider, stensilert i 500 eksemplarer. Vi gjengir de to første sidene. På forsiden kan vi lese at den ferske organisasjonen er i ferd med å etablere seg. Med innlånte møbler var sekretariatet i gang med sitt arbeid i Treidergården i Oslo.

Den 16. oktober holdt ANSA pressekonferanse for å fortelle om seg selv. Aller helst ville studentene servere de fremmøtte journalistene en drink, men av økonomiske årsaker fikk pressen bare en røyk. Den nye studentorganisasjonen fikk likevel fin omtale.

Da ANSA ble stiftet studerte omkring 2500 nordmenn ved akademiske læresteder i utlandet, hvorav ca. 850 i Tyskland og ca. 370 i USA. Formann for ANSAs interimstyre var Reidar Evensen.

Arkivreferanse: PA-1304 ANSA, E, 1.

English: The first issue of ANSA-nytt from November 1956, journal for the Association of Norwegian Students Abroad. The organisation was founded two months earlier to look after the interests of Norwegian students in foreign countries.

Månedens tema i oktober: Universitetsliv
Vi setter fokus på studenter og universiteter i arkivene