Rødt mot blått i Studentersamfundet (og litt øl)

Rød front mot konservative studenter i politiske debatter. Festkultur fra ballkort i 1899 til “totally åttitalls party” i 1985. Programmer, annonser og trykksaker fra Det Norske Studentersamfunds arkiv gir et bilde på sosialt og politisk studentliv gjennom flere generasjoner.

I 2013 fyller Det Norske Studentersamfund 200 år.

Arkivreferanse: PA-1322 Det Norske Studentersamfund, serie X.

English: Leaflets and printed material from The Norwegian Student Society show glimpses of student life through many generations.

Månedens tema i oktober: Universitetsliv
Vi setter fokus på studenter og universiteter i arkivene