En sviker på talerstolen

I oktober 2013 fyller Det Norske Studentersamfund (DNS) 200 år. Møtene deres var lenge gjenstand for stor oppmerksomhet. Bildet over viser noen få av de tallrike avisoverskriftene etter at forfatteren Jens Bjørneboe holdt foredrag lørdag 4. februar 1961.

I arkivet etter DNS finnes flere tusen timer med lydmateriale. Både møter og andre tilstelninger ble tatt opp på bånd. Noe av materialet er digitalisert, blant annet Bjørneboes foredrag ”Svikeren”. Hør lydsporet her.

”Mine herrer, akademiske medborgere,” åpnet Jens Bjørneboe fra talerstolen denne kvelden. Til hyppig latter og applaus begynte han å snakke om kjønnsdriften.

Men aftenens egentlige tema var svikeren; det uavhengig tenkende menneske, den som tør å stå opp og kritisere den borgerlige moral om lojalitet og trofasthet. Mange så på Bjørneboe selv som en sviker på grunn av kritikken hans av norsk politi og fengselsvesen. I sitt foredrag i Studentersamfundet ga Bjørneboe svikeren æren for å være en grunnlegger og opprettholder av hele vår vesterlandske kultur.

”Den egentlige åndshistorie er skrevet i blod av svikeren og avvikeren,” sa Bjørneboe fra talerstolen.

Hør hele Jens Bjørneboes foredrag.

NRK har laget innslag om ”Svikeren” i forbindelse med DNS’ 200-årsjubileum.

Arkivreferanse: PA-1322 Det Norske Studentersamfund, Ub, 0011

English: The Norwegian Student Society celebrates its 200th anniversary this year. Their meetings were often met with great interest. Many of the events were recorded, among them author Jens Bjørneboe’s speech in February 1961. He spoke about the traitor as the founder of Western culture.   

Månedens tema i oktober: Universitetsliv
Vi setter fokus på studenter og universiteter i arkivene