Et brudd i en fordragelig tone

“Et brudd må skje i en mest mulig fordragelig tone. Man gikk derefter over til abortsaken.”

16.-18. september 1981 var representanter fra Høyre, KrF og Senterpartiet samlet på Kåre Willochs kontor på Stortinget for å forhandle om regjeringssamarbeid. 

Forhandlingene strandet på grunn av abortspørsmålet. KrF ville ikke være med uten at regjeringen forpliktet seg til en abortlov uten selvbestemt abort. Høyre hadde stilt sine stortingsrepresentanter fritt i spørsmålet og gikk ikke med på dette. Da Senterpartiet ikke ville være regjeringspartner med Høyre alene, ble det til at Høyre dannet regjering alene. Forhandlingsprotokollen fra møtene oppbevares i Riksarkivet, og er fritt tilgjengelig.

Arkivreferanse: PA-0695 Forhandlingsmøtene mellom Høyre, KrF og Senterpartiet om dannelse av regjering, A1 Forhandlingsprotokoll

English: Transcript from meetings between three Norwegian political parties on forming a coalition government in 1981. The negotiations stranded because of their different views on abortion.

Månedens tema i september: Politikk
Vi setter fokus på politisk stoff i arkivene