Å være en politisk leder

“… i denne sammenhengen her er det ganske viktig, det er ein viktig ting at Gro var ein ganske demokratisk leiar. Ein av hennar store styrkar er evna til å lytte. Ho lyttar reelt. Ho kamuflerer det ved alt dette snakket sitt, som gjer at mange har ein tendens til å undervurdere både hennar intelligens og –. Hennar intelligens er utprega reproduserande. Ho har veldig sjeldan stor fantasi og nye idear, men den er ekstremt ryddig, og den er ekstremt, ja, eg vil kalle den demokratisk.”
Einar Førde om Gro som leder (intervju 28.4.2004) 

“Men det var interessant å observere et markant skifte av stil hos Kåre Willoch, fra den rene Høyreregjeringen, hvor han var suveren leder og ofte kunne ha en streng maske når han ville polemisere frem sitt eget syn, og hvor umåtelig elastisk han kunne være overfor de to samarbeidspartnerne. Da ble det en annen forhandlingsstil, altså. Det var tydelig at de så opp til Willoch som en suveren leder, og han kunne være hard og påståelig i visse situasjoner, men alltid på en elskverdig måte. Men stilskiftet var påtagelig.”
Lars Roar Langslet om Kåre Willoch som leder (intervju 25.8.2004)

Utdragene er hentet fra intervjuer foretatt av Forum for Samtidshistorie (FoSam). FoSam gjennomførte i perioden 2003-2011 intervjuer med sentrale norske samfunnsaktører. Hovedfokus i prosjektet var de tre regjeringene Nordli, Brundtland (I) og Willoch (I). Intervjuene skulle få fram aktørenes egne versjoner av sin innsats og deres syn på perioden i sin helhet. De fleste intervjuene er fritt tilgjengelige for alle og kan leses på Riksarkivets nettsider. Noen blir frigitt på et senere tidspunkt.

English: Interviews with Norwegian politicians – available in Norwegian on our website.

Arkivreferanse: PA-1715 FoSam, Muntlige kilder til studie av endringer i norsk politisk kultur 1975-1988.

Foto: PA-0797 Billedbladet NÅ, nr.13526, Valg 1985, kontaktkopi, fotograf: Trygve Indrelid.

Månedens tema i september: Politikk
Vi setter fokus på politisk stoff i arkivene