Giv akt!

image

* Luen bak i nakken, oppbrettede krager i godt vær og uknappet yttertøy er ikke akseptabel påkledning for Marinens personell.

* Militære på sykkel hilser så fremt vei og trafikk tillater det.

* Hilsing på utenlandske offiserer kan sløyes under tak, for eksempel på jernbanestasjon, eller når militær person befinner seg i et kjøretøy.

Dette er noen av punktene som fremkommer i sirkulære nr. 321 av 12. februar 1943 fra Sjøforsvarets overkommando i London. Det hadde bredt seg en viss slapphet blant Marinens mannskaper når det gjaldt hilsing i land, noe som hadde gitt ufordelaktige kommentarer som det norske sjøforsvaret så seg dårlig tjent med.

Derfor kom dette rundskrivet med en påminnelse om hvordan menige og offiserer skulle gå kledd, samt med beskjed om å følge bestemmelsene om hilseplikt i Salutt- og honnørreglementet.

Arkivreferanse: S-2595 Generalkonsulatet i Sydney, Da, 5.

English: Norwegian Navy Command circular from 1943 regarding attire and salutations.

Månedens tema i august: Tekstiler
Vi setter fokus på godt stoff i arkivene