En dram til bedemannen

Når det skulle bys inn til bondebryllup i Varteig i Smaalenene (Østfold) rundt 1840, gikk en bedemann rundt for å invitere gjestene. Han kom enten ridende eller gående til gårds. Han skulle aldri sette seg ned, men bare fremføre sitt ærend stående, og straks reise videre.

Men som regel ble han traktert med en dram og noe attåt i hvert hus, så det var nok ofte et under hvordan bedemannen kunne klare å gjennomføre sitt oppdrag etter en omflakkende dag på bygda.

Dette kommer frem i arkivet etter Instituttet for sammenlignende kulturforskning som gjennomførte omfattende studier av det norske bondesamfunnet. Opplysningene fra Varteig ble samlet inn i 1951.

Arkivreferanse: RA/PA-0424 Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Gd, 1

English: Wedding traditions from around 1840. Invitations were conveyed to guests through a person who visited every house and farm to communicate the message from the hosts.

Månedens tema i juli 2013: Bryllup
Vi setter fokus på bryllup i arkivene