Kaffe- og vinforbud i bryllupet

imageVær glad du ikke giftet deg på slutten av 1700-tallet! I 1783 kom nemlig kong Christian 7. med en rekke bestemmelser om alt du ikke kunne gjøre i ditt eget bryllup!

”Forordning angaaende Overdaadigheds Indskrænkning i Bondestanden”  gjorde det forbudt å ha mer enn 30 gjester i et bondebryllup. Man kunne heller ikke servere mer enn fire retter og overhodet ikke utenlandske varer som vin og kaffe. Selve bryllupet kunne bare vare én dag, men det ble innvilget at 16 gjester kunne komme dagen etter, mellom klokken 18 og 24, for å danse, – men uten å sitte til bords! Videre ble det bestemt at man bare kunne gå med klær av enkle stoffer, – det eneste unntaket var at kvinner kunne få bære en ”Silkehue”.

Forordningen skulle leses opp fra prekestolen to ganger i året. De som brøt bestemmelsene ble navngitt og  måtte ut med bøter som var omhyggelig fastlagt for den enkelte forseelse.

Bakgrunnen for forbudene lå i tankegangen om at bøndene ble fattigere ved å bruke penger på slik luksus og at landet ble fattigere ved at pengene forsvant utenlands.

Kilde: Riksarkivets bibliotek, ”Forordninger Placater m.v. 1613–1814”, forordning 12. mars 1783.

English: Royal decree from 1783 allowing for no more than 30 guests in peasants’ weddings and prohibiting imported luxury such as wine and coffee.

Månedens tema i juli 2013: Bryllup
Vi setter fokus på bryllup i arkivene