Kon Tiki calling

Tildelingsdokumentet for radiofrekvens til Thor Heyerdahls ”Expedition Kon-Tiki” fra 1947.

Heyerdahl fikk tillatelse til å opprette og drive en radiosendestasjon med kjennesignal LI2B. Tillatelsen ble gitt på to særlige vilkår spesielt for denne ekspedisjonen: Den gjaldt kun under ekspedisjonen (ikke lenger enn til 01.01.1948), og bruk av stasjonen måtte ikke forekomme i farvann under fremmed regjerings suverenitet uten tillatelse av nevnte regjering. Ved hjelp av radioen holdt de kontakt med omverdenen under utfordrende forhold.

Arkivreferanse: RA/S-3177 Telegrafstyret, Radiokontoret, Dac 556

English: Document from the Norwegian Radio Office giving The Kon Tiki Expedition permission to operate an amateur radio station with the call sign of LI2B. (1947)

Månedens tema mai 2013: Reisefot
Vi setter fokus på reiser i arkivene